Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Skąd się biorą parabanki?

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźSkąd się biorą parabanki?
Niezwykła „rozrodczość” wśród parabanków, specjalizujących się w udzielaniu pożyczek-chwilówek nie uszła uwadze przedstawicielom polskiej nauki. W ostatnim okresie grupa naukowców SGGW z Wydziału Rolnictwa i Biologii powyżej wszelką wątpliwość wykazała, iż parabanków-noworodków na próżno szukać w kapuście.

Przypomnijmy, iż nieco wcześniej zespół badawczy Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku, pod kierunkiem prof. rehab. Jana Ptaszynki-Wróblewskiego udowodnił, iż malutkie parabanczki nie są do Polski sprowadzane przez bociany. Skąd się więc biorą?

Tak intrygująca sprawa nie mogła pozostać niewyjaśniona!

Kiedy zawiodły próby rozwiązania tego problemu przez zakrojone na szeroką skalę wspólne działania operacyjne CBŚ i ABW, śledztwo w tej sprawie zostało przekazane w najlepsze ręce – do prac nad rozwiązaniem tej zagadki usiedli wspólnie Porucznik Borewicz i Ojciec Mateusz. Na efekty pracy tak silnego teamu nie trzeba było długo czekać. Poniżej przekazuję oficjalny komunikat w tej sprawie, który został opracowany (ale jeszcze nie opublikowany). Oddajmy głos Porucznikowi Borewiczowi:
07 zgłoś się!
„Parabankowy baby-boom jest efektem ludzkiej pracy. Konkretnie – wytężonej pracy umysłowej naszych parlamentarzystów. Ma to ścisły związek z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim – przed ogłoszeniem tego aktu prawnego obecna działalność parabanków (vel: firm pożyczkowych) mogłaby zostać uznana za pospolite przestępstwo.”

Mając dostęp do tajnych dokumentów dowodowych w tej sprawie, po cichutku (tu wielka prośba do czytelników tej publikacji – zróbmy wszystko, aby materiał ten nie wyszedł poza internet! – przyp. aut.) , publikujemy wnioski z pracy naszych super-ekspertów.

Co się stało z naszą ustawą?

Z pewnością większości z Państwa przynajmniej obiła się o uszy nazwa regulacji prawnych, potocznie zwanych „ustawą antylichwiarską”. Był to krótki akt prawny z dnia 7 lipca 2005 roku, dotyczący zmian w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku. Ustawa ta stanowiła pierwszy, bardzo sensowny krok na drodze do uporządkowania rynku finansowego. Ustawa ta zawierała m.in. poniższe zapisy (są to skróty odpowiednich artykułów):
Art.1 Par.2.1. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
(powyższy zapis dotyczył zmian w Kodeksie Cywilnym – przyp. aut.)
Art. 3 ust. 3). Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki (…) nie może przekroczyć 5% sumy udzielonego kredytu konsumenckiego.
Art. 3 ust. 4). Kto, zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki pobiera korzyści majątkowe przewyższające wysokość odsetek maksymalnych określonych przez ustawę, bądź zastrzega sobie pobieranie tych korzyści podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
(powyższe zapisy, tj. Art. 3 ust. 3). i 4). dotyczyły zmian w ustawie o kredycie konsumenckim z 2001 roku – przyp. aut.)

No to liczymy: Stopa lombardowa wg stanu na dziś to 4.0%. Czyli pożyczkodawca nie mógłby – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku – pobierać „korzyści majątkowych przewyższających wysokość odsetek maksymalnych”. Skoro odsetki maksymalne to 16% (cztery razy 4% – stopa lombardowa), w przypadku pożyczki na 500 zł na 1 miesiąc maksymalne odsetki wynoszą więc …6.67 zł (16% od 500 zł to 80 zł, z tego 1/12 = 6,67 zł).

Jak to się ma do kosztów pożyczek-chwilówek oferowanych aktualnie na rynku? Nijak. Dane na ten temat przedstawia poniższa tabela.

Czytając wprost cytowane zapisy ustawy „antylichwiarskiej”, w zestawieniu z przedstawionymi danymi odnośnie kosztów pożyczek, można stwierdzić, iż nawet „najtańszy” w tej grupie – VIVUS.pl, pobiera od użytkowników – z tytułu udzielanych pożyczek – powyżej dziesięciokrotnie wyższe korzyści majątkowe, niż pozwala na to ustawa z 2005 roku. A „najlepsi”; w tej branży – OkMoney i BIZ Credit potrafią wycisnąć od ze swoich pożyczek dochód na poziomie powyżej 30% miesięcznie. Z drugiej strony: wszystkie te instytucji działają legalnie. Jak to możliwe? Otóż, w kolejnym akcie prawnym, tj. w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku przytoczone powyżej dwa zapisy ustawy „antylichwiarskiej” (konkretnie: Art. 3 ust. 3). i 4). ), zostały uchylone”. Od dnia wejścia w życie nowej ustawy o kredycie konsumenckim, tj. od końca 2011 roku, instytucji pożyczkowe przy naliczaniu prowizji bądź innych opłat (poza odsetkami) mogą sobie szaleć bez żadnych ograniczeń; co widać w przedstawionej tabeli. Co gorsze – klientami (czytaj: ofiarami) firm pożyczkowych są na ogół nasi rodacy należący do najuboższej części społeczeństwa, zwykle są to osoby o bardzo niskiej świadomości w świecie finansów, bądź znajdujące się w tzw. sytuacji przymusowej.

Uważny czytelnik mojej publikacji zwróci uwagę również na dane z ostatniej kolumny zestawienia: wszystkie wymienione powyżej instytucji pożyczkowe rozpoczęły działalność w polskim „sektorze finansowym” nie wcześniej niż pod koniec 2011 roku. Mamy już więc gotową odpowiedź na tytułową zagadkę:
Parabankowy baby-boom zawdzięczamy naszym parlamentarzystom, którzy poprzez zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, znieśli wszelkie ograniczenia hamujące pazerność firm pożyczkowych!

Badając rodowód wymienionych firm, nietrudno zauważyć, iż prawie w każdym przypadku to nie „wyrób krajowy”, a są to „międzynarodowe grupy finansowe”. Mamy w tym gronie podmioty prawie ze wszystkich stron świata, m.in. z Anglii, Niemiec, Kanady, Łotwy, a również z krajów skandynawskich.

Ręce same składają się do oklasków!

Czyli: jednym, prostym ruchem nasi parlamentarzyści nie tylko pozwolili na rozwijanie nowej, potężnej gałęzi gospodarki (udzielanie pożyczek-chwilówek), ale jeszcze ściągnęli do Polski obcy kapitał!

W tej sytuacji, proponuję nie poprzestać na tym jednym sukcesie. Skoro liberalizacja prawa przynieść może tak rewelacyjne rezultaty, pozwolę sobie na mój skromny głos w tej sprawie. Przedstawiam mój pomysł, który pozwoli uzyskać znaczące korzyści dla finansów publicznych. Moja propozycja to wprowadzenie zmian do Kodeksu Karnego w związku z popełnionym zabójstwem.

Oto mój (autorski!) projekt:
1. Obecnie jest:
Art. 148 § 1 Kodeksu Karnego: Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas niekrótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
2. Proponuję następującą zmianę:
Kto zabija człowieka, podlega karze grzywny w kwocie 5000 zł.
Prawda, iż proste? A ileż korzyści! Poniżej wymieniam tylko niektóre z nich.

Gospodarka, głupcze!

Po pierwsze:
Dodatkowe przychody do budżetu oraz znaczące oszczędności.
Dowód: z policyjnych statystyk wynika, iż Polsce dokonuje się ok. 660 zabójstw rocznie, przy czym wykrywalność ocenia się na powyżej 90% (dane za 2011 rok). No to liczymy:
Ilość zabójstw – 660, w tym wykrytych – ok. 600 (lekko powyżej 90% od 660).
Przychody (w skali roku) do budżetu obecnie – 0 zł
Przychody do budżetu po zmianie: 600 x 5000 zł = 3 mln zł

Jeszcze bardziej skorzystamy – finansowo – na ograniczeniu budżetowych kosztów. Mając na względzie, iż dzienny koszt utrzymania więźnia to ok. 80 zł (dane za 2012 rok) oraz przyjmując, iż średnio osoba skazana za morderstwo spędzi w więzieniu 20 lat, otrzymujemy następujący rachunek:
600 zabójców kosztuje rocznie Skarb Państwa – łącznie ok. 17 520 000 zł, Przez 20 lat dopłacimy do tej grupy 20 x 17 520 000 zł = 350,4 mln zł.

Po proponowanej przez mnie zmianie, kiedy to żaden z morderców nie będzie utrzymywany z naszych podatków – koszty te spadną do zera.

Po drugie:
Korzystny wpływ na rynek pracy: zmniejszenie bezrobocia.

Dowód: bardzo często osoba, która padnie ofiarą morderstwa będzie gdzieś zatrudniona, no bo komu może wejść w drogę bezrobotny? W tej sytuacji, każdorazowo po skutecznym zabójstwie, w danym zakładzie pracy powstanie wakat – a na to miejsce może wejść osoba poszukująca pracy. Tą drogą zmniejszy się znacząco odsetek bezrobotnych, w szczególności w sytuacji, kiedy morderstw w kraju wielokrotnie więcej, niż obecnie.

Po trzecie:
Rozwój turystyki krajowej.

Mam tu na myśli nową formę spędzania wakacji, którą można by sprzedawać jako „trup safari”. Na pewno dość błyskawicznie rozniesie się po świecie wieść, iż w kraju można prawie bezkarnie mordować. Z pewnością będą do nas tłumnie przyjeżdżać seryjni zabójcy i psychopaci z całego świata. Ba, ile zarobimy na samych mieszkańcach Stanów Zjednoczonych! I nie myślę tu jedynie tylko o dochodach budżetowych z tytułu zapłaconych grzywien: przecież każdy przyjezdny zabójca zamieszka pewnie w jakimś hotelu i gdzieś będzie musiał się stołować.

Ratunek dla LOT-u?

Przy dużej skali tej działalności, przy założeniu, iż spora część turystów-zabójców trafi do Polski drogą lotniczą (no bo jakby jechali samochodem to sami się mogą zabić!), może właśnie w ten sposób uda się uratować LOT przed bankructwem?

Korzyści z przedstawionej przeze mnie propozycji jest na pewno więcej. Ale też, z pewnością, dużo więcej jest możliwości liberalizacji prawa w innych dziedzinach. Możliwe że, warto iść jeszcze dalej, czyli wprowadzić pełną wolno-amerykanizację prawa polskiego. Oczywiście, mając w pierwszej kolejności na uwadze, korzyści dla polskiej gospodarki.

Uchylenie obostrzeń zapisanych w ustawie „antylichwiarskiej” było więc, nie tylko, jednorazowym, kapitalnym ruchem, ale również dało nam nadzieję na lepsze jutro!

Tak trzymać, Szanowni Parlamentarzyści! Tak trzymać!

PS. Od Autora
Dziękuję, Szanowny Internauto, iż wytrzymałeś w lekturze powyższego tekstu do samego końca. Jeżeli jesteś oburzony formą i treścią publikacji, uważając, iż nie można sobie robić żartów z pewnych, bardzo poważnych spraw – zgadzam się z Tobą w 100 procentach! Nie można sobie kpić z tworzenia aktów prawnych. Obecna wersja Ustawy o kredycie konsumenckim cofa nas w rozwoju o – powyżej 700 lat! Walka z lichwą rozpoczęła się w Anglii pod koniec XII wieku, a skutecznie działania w tej dziedzinie poczynił król Edward I, wprowadzając prawa przeciwko lichwiarstwu w 1275 roku. Nieco później, pod koniec XVI wieku, lichwę potępił również papież Klemens VIII.

Nasi parlamentarzyści natomiast, aktem prawnym z dnia 12 maja 2011 roku zalegalizowali lichwę jako regularną działalność gospodarczą. Jeżeli więc mój tekst wywołał w Tobie agresję, uprzejmie skieruj ją we właściwą stronę.
Czy za każdym razem, kiedy osoby, którym na drodze demokracji powierzyliśmy władzę (i całą kasę!), kompromitują się na całej linii, mamy się pocieszać podśpiewując pod nosem „Polacy, nic się nie stało”?

Krzysztof Oppenheim
Nieruchomości Boża Krówka

Z artykułów Nieruchomości Boża Krówka skorzystasz tutaj »

PS. Rysunki zamieszczone w publikacji są autorstwa duetu Krzysztof Oppenheim & Marek Mosor (ps. Widget). Więcej wesołych ilustracji, będących wynikiem współpracy tych osób znajdą Państwo na: Facebook/Boża Krówka Mieszkaniówka.


Warto sprawdzić
Kredyt na dowód
Przeczytaj

Pożyczka na dowód, gdzie najszybciej pożyczysz pieniądze?

Potrzebujesz pożyczyć pieniądze szybko, bez wychodzenia z domu, załatwiając wszystkie formalności przez Internet? Mamy ...Więcej

Chwilówka na długi okres spłaty

Pożyczka pozabankowa to nie tylko chwilówka. Na ogół panuje przekonanie, że pożyczki pozabankowe ...Więcej

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych.

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych. Wydawało by sie, że okres zimowy sprzyja leniuchowaniu w zaciszu domowym np. odpoczywanie ...Więcej

Ranking pożyczek pozabankowych, aż 20 pożyczek za darmo.

Ranking pożyczek pozabankowych, aż 20 pożyczek za darmo. Pożyczka bez formalności, szybka decyzja, wszystkie formalności przez Internet. Firmy pożyczkowe ciągle ...Więcej

Pożyczki dla bezrobotnych

Pożyczki dla bezrobotnych Czy osoba bezrobotna ma szansę na pożyczkę?Osoby które, nie mogą przedstawić ...Więcej

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r.

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r. W naszym porównaniu sprawdziliśmy warunki kredytu na kwotę 6000 złotych. Spłata zobowiązania ...Więcej

Technologia w sektorze usług pożyczkowych

Technologia w sektorze usług pożyczkowych Nowe technologie to nie tylko więcej wygody w świecie finansów. To również zwiastun ...Więcej

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku Pożyczka bankowa z szybką weryfikacją przy minimalnych wymaganiach na dodatek z niskim ...Więcej

Pożyczki ratalne

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
6/10
Citi Handlowy
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
7/10
Monedo
Ocena
5/10
KredytOK
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
Ratkomat.pl
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
10/10
Fura-Kasy
Opinie o szybkich pożyczkach

Rado Pożyczka - Firma oceniona na 1.1 pkt.
Adrian - Co to za pożyczka to rado? Nigdzie nie mozna znaleźć żadnych opini, firma krzak? ...
Zobacz »


Pożyczkomat - Firma oceniona na 4.9 pkt.
Wanda - Ode mnie plus, wszystko szybko i sprawnie, pieniądze na koncie około godziny. Polecam ...
Zobacz »


Ferratum Bank - Firma oceniona na 5.7 pkt.
Kasik - Oddaję głos na Ferratum, rzadko zdaża mi się korzystać z takich pożyczek, ale niera ...
Zobacz »


Alfa Kredyt - Firma oceniona na 3.5 pkt.
Maciejewski - Pożyczki trzeba spłacać, jak się nie spłaca to nie ma co się dziwić, że firma sprz ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
  • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
  • Błyskawiczna decyzja
  • Pożyczka z opcją bez BIK!
  • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING LUTY 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

11 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 500 zł
w Profi Credit


Informacja zniknie za sekund