ecasa.pl porównywarka kredytowa

storageKalkulator Kredytowy - wybierz najlepszy kredyt

KWOTA KREDYTU PLN

+
-

LICZBA RAT MIESIĘCY

Kredyt na dowód
Najepszy czas na kredyt!

Rekordowo tani kredyt

porównaj kredyty

Kredyt w 1 minutę!

Obniżka stóp procentowych powoduje, że maksymalne oprocentowanie kredytu nie może wynieść więcej niż 10 %. Porozmawiaj z doradcą i wybierz dla siebie kredyt. Rozmowa z naszym doradcą jest zupełnie bezpłatna.

Wypełnij formularz touch_app

Chcesz założyć lokatę?

Oprocentowanie nawet 7%, porównaj i załóż lokatę przez Internet!

››Lokaty w

Szukasz kredytu?

Masz duży kredyt?

jak obniżyć ratę kredytu

Obniż ratę kredytu nawet o 50 %!

Ubezpieczenie OC i AC

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie z pośród nawet 55 ubezpieczycieli

NAJLEPSZY KREDYT
kredyt przez internet

Jednym wnioskiem złożysz zapytanie do kilku firm i banków. Pożyczka na dowód bez zaświadczeń, pożyczki pod weksel, kredyt gotówkowy bez zabezpieczeń, do 5.000 na dowód !

ZŁÓŻ WNIOSEK
Aktualności

Pożyczka na 60 dni za darmo, co trzeba wiedzieć o chwilówkach?

Pożyczka na 60 dni za darmo, co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Zamierzasz sięgnąć po szybką pożyczkę? Nic dziwnego, wiele osób korzysta z takiego ...Więcej

Ranking kredytów na 5000 zł: wrzesień 2016

Ranking kredytów na 5000 zł: wrzesień 2016 Okres wakacyjny już za nami, to co przyjemne zawsze bardzo szybko sie kończy. ...Więcej

Pożyczki przez sms

Pożyczki przez sms Osoby zaciągające pożyczki pozabankowe prawie zawsze decydują się na nie w awaryjnych sytuacjach ...Więcej

Szybki kredyt do 200 000 zł, decyzja w 10 minut!

Szybki kredyt do 200 000 zł, decyzja w 10 minut! Na nawet 200 000 zł bez wychodzenia z domu, mogą liczyć klienci, ...Więcej

Zamów Kartę Kredytową Citibank i zdobądź telefon LG!

Zamów Kartę Kredytową Citibank i zdobądź telefon LG! World MasterCard 1000 punktów na powitanie! Punkty wymieniasz na spłatę części zadłużenia, vouchery lub ...Więcej

Kiedy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny?

Kiedy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny? Kredyt konsolidacyjny pozwoli szybko zamienić kilka kredytów w jeden i odpocząć od ...Więcej

eCasa.pl poleca

eCasa.pl

POŻYCZKA LUB KREDYT.

Nawet do 120 000zł.
Nie trać czasu na szukanie lepszej oferty!

Także dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

Decyzja nawet w 15 minut !

ZŁÓŻ WNIOSEKOferty pracy podlaskie

Oferty pracy z województwa podlaskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy podlaskie 

 • specjalista (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 27 wrz 2016
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie laboratoryjnych badań chemicznych właściwości materiałów takich jak: kruszywa, grunty, emulsje asfaltowe, woda do betonu, beton, farby drogowe, sól drogowa,analiza wyników zrobionych badań chemicznych właściwości materiałów,monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z zrobionych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,analiza i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczonych sprawozdań z badań chemicznych właściwości materiałów,pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,kontrola ilości i stanu substancji chemicznych i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,- praca w terenie,- wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,- prowadzenie samochodu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych, warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,- praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Informacja o metodach naboru:- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,- test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów),- rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (do 5 kandydatów) , którzy uzyskają najwyższą punktację z testuKandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e mailem o ich terminie.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika sumy bazowej max. 1,93Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe z zakresu chemii bądź budownictwadoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow pracy w laboratorium badawczym,pozostałe wymogi niezbędne: znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu, umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,posiadanie prawa jazdy kat. „B”.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowewiedza z zakresu chemii materiałów budowlanych, umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia prawa jazdyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2016-10-03Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • starszy inspektor (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 27 wrz 2016
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych,współpraca z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,kierowanie zimowym utrzymaniem dróg poprzez pełnienie obowiązków dyżurnego,udział w przygotowaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną, udział w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie bądź przebudowę zjazdu bez zezwolenia.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,- wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,- prowadzenie samochodu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,- bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Informacja o metodach naboru: weryfikacja pod względem formalnym złożonych dokumentów, test wiedzy ( uzależniony od ilości kandydatów ) rozmowa kwalifikacyjna Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e mailem o ich terminie.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika sumy bazowej max.1,7 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa bądź inżynierii lądowej bądź transportudoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:prawo jazdy kat. „B”umiejętność obsługi pakietu MS-Office,znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweuprawnienia budowlane bądź odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia,Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniakopia prawa jazdyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia zaswiadczenia o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów BudownictwaDokumenty należy złożyć do: 2016-10-03Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • inspektor wojewódzki (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa bądź województwa pod drogi publiczne jako organ I instancji,przygotowywanie projektów decyzji potwierdzających nabycie, z mocy prawa, nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego,przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu i ustanowieniu prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonych w pasach dróg krajowych i wojewódzkich. Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.200 złInformacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegow administracji publicznejpozostałe wymogi niezbędne:znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345, t.j.),znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),umiejętność obsługi komputera,posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2016-10-07Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Regionalny Kierownik Sprzedaży (podlaskie)
 • ToP Secret – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  W chwili obecnej poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze:…

  


 • Rzeźnik (Zagranica)
 • 360 Recruitment Ltd. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU!
  Przeczytaj uwaznie i dzialaj, nie zmarnuj szansy, bo to jest OFERTA LIMITOWANA dla rzeznikow wykrawaczy, klasowaczy i ubojowych

  Dostaniesz od nas:
   PIERWSZY TYDZIEN MIESZKANIA ZA DARMO!
   BONUS £200 W PIERWSZYM PRZEPRACOWANYM TYGODNIU!
   ZREFUNDUJEMY CI PIENIADZE ZA BILET LOTNICZY LUB AUTOBUS, JESLI JESTES OBECNIE ZA GRANICĄ!

  Dla naszych obecnych pracownikow – dostaniesz £100 jesli zarekomendujesz kolege rzeznika

  360 Recruitment Ltd jest pierwszoligowym dostawca rzeznikow z duzym doswiadczeniem w pracy na producji w przemysle miesnym.

  W zwiazku z duza iloscia nowych kontraktow poszukujemy rzeznikow
  na wolowine do pracy w Bedford oraz w okolicach Plymouth – klasowaczy, wykrawaczy i ubojowych

  Oferujemy

  Kontrakt z zaufanym pracodawca
  Zarobki pomiedzy £260 – £400 tygodniowo – wszystko w twoich rekach, bo stawka jest uzalezniona od twoich umiejetnosci
  Mozliwosc robienia nadgodzin
  28 dni urlopu w roku (proporcjonalnie do przepracowanych godzin)
  Wszelkie wyposazenie i noze jest zapewnione
  Pomoc w znalezieniu zakwaterowania
  Zatrudniamy polskiego pracownika in naszym biurze w Anglii w celu dalszej pomocy przy tlumaczeniu wszelkich spraw w trakcie zatrudnienia
  Przyjazne I godne zaufania fabryki
  Nie pobieramy oplat za posrednictowo!

 • Przedstawiciel Handlowy (podlaskie)
 • Klient infoPraca.pl – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Ogólnopolska firma z ugruntowaną pozycją na rynku, świadcząca usługi w branży finansowej, poszukuje osób do współpracy w charakterze Przedstawiciela Handlowego.
   
  Wynagrodzenie: 5-7 tyś. zł
   
  Opis stanowiska pracy:
  sprzedaż usług
  praca mobilna w wyznaczonym regionie w systemie D2D
  obsługa Klientów indywidualnych
  zawieranie umów z Klientami wskazanymi przez firmę
   
  Wymagania:
  wykształcenie min. średnie
  doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach
  dążenie do realizacji założonych celów
  nastawienie na sukces
  doświadczenie w bezpośredniej obsłudze Klienta – mile widziane w systemie D2D
  umiejętności komunikacyjne
  własny samochód – zwracamy koszty użytkowania
   
  Oferujemy:
  umowę zlecenie bądź agencyjną
  niezbędne narzędzia do pracy
  indywidualnego asystenta umawiającego spotkania z Klientami
  atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + system premiowy
  kompleksowe szkolenia wdrożeniowe (teoretyczne i praktyczne)
   
  Aplikuj teraz, czas rekrutacji jest ograniczony!…

  


 • OPIEKUNKA SENIORA (podlaskie)
 • Hausengel International Sp. z o.o. Sp. k. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Spółka Hausengel ( wpis KRAZ nr 10603) jest przedsiębiorstwem rodzinnym, którego motto to „kompleksowa opieka”. Motto to nie dotyczy jednak wyłącznie osób wymagających opieki. Jest ono również założeniem, którym kierujemy się współpracując z naszymi partnerami, którzy realizują przyjęte przez siebie zlecenia całkowicie legalnie, są zameldowani w Niemczech, a także objęci są obowiązującym na terenie Niemiec ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem OC. Co ważne, Hausengel pomaga im w realizacji wszystkich niezbędnych formalności powiązanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności, a także umożliwia podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez Akademię Hausengel.
   
  OPIEKUNKA SENIORA
   
  Współpraca z nami to:
  Legalna, pewna i bezpieczna praca w Niemczech,
  Średnie zarobki 1.200€ netto w skali miesiąca,
  Możliwość wyboru zleceń i negocjacji ich warunków,
  Bezpłatne kursy i szkolenia z opieki,
  Pomoc w realizacji wszystkich niezbędnych formalności,
  Całodobowe wsparcie profesjonalnych konsultantów,
  Bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w miejscu pracy,
  Ubezpieczenie zdrowotne i OC na terenie Niemiec,
  Brak prowizji za pośrednictwo i zwrot kosztów podroży.
   
  Hausengel to partner dla Ciebie jeśli:
  Chcesz pracować w Niemczech i zarabiać w euro,
  Masz wiele serca oraz zrozumienia dla osób starszych i wymagających opieki,
  Choć trochę posługujesz się językiem niemieckim i chcesz odświeżyć jego znajomość.
   
                           Czekamy na Ciebie!
   …

 • MISTRZ ZMIANY (podlaskie)
 • Fabryki Mebli Forte S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
  Zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem podległych pracowników
  Organizacja pracy oraz wyznaczanie i egzekwowanie zadań
  Nadzór nad realizacją zadań produkcyjnych, zgodnie z przyjętymi normami i parametrami
  Nadzór nad terminowością realizowanych zamówień / wysyłek
  Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy
  Bieżąca kontrola realizacji zadań
  Rozwiązywanie problemów mogących zagrozić ciągłości produkcji
  Dbałość o dyscyplinę i bezpieczeństwo pracy podległego zespołu
   
  Oczekujemy:
  Kilkuletniego doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej na analogicznym stanowisku
  Co najmniej rocznego doświadczenia w zarządzaniu podległym zespołem
  Doświadczenia w produkcji obejmującej szeroki asortyment wyrobów oraz częste zmiany asortymentu
  Wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i kierowniczych
  Nastawienia na realizację zadań, odpowiedzialności i zaangażowania
  Gotowości do pracy w systemie 4 – brygadowym
   
  Co nas wyróżnia:
  Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
  Bardzo ciekawa praca w nowoczesnym środowisku przemysłowym, wykorzystującym najnowsze technologie
  Ambitna, rozwijająca i odpowiedzialna praca, gwarantująca podnoszenie kompetencji oraz rozwój zawodowy
  Stabilne zatrudnienie w spółce giełdowej o uznanej marce i pozycji rynkowej
  Jedno z najlepszych w Polsce, dwujęzyczne przyzakładowe przedszkole z oddziałem żłobkowym mieszczącym się w Ostrowi Mazowieckiej
  Akademia FORTE kształcąca pracowników w ramach zróżnicowanych programów i kierunków
  Spotkania i warsztaty dla Pracowników ze znanymi postaciami ze świata rozrywki, nauki i biznesu
  Atrakcyjne obozy letnie dla dzieci naszych Pracowników
   …

 • KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO (podlaskie)
 • POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
  wykształcenie minimum średnie maturalne,
  dobry stan zdrowia,
  bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  niekaralność,
   
  a ponadto:
  jeżeli błyskawicznie i odpowiedzialnie podejmujesz decyzje,
  jesteś spostrzegawczy i dobrze orientujesz się w przestrzeni,
  skutecznie radzisz sobie ze stresem,
  osiągasz założone cele,
  potrafisz współpracować w zespole,
  jesteś zmotywowany do nabywania nowej wiedzy i umiejętności
   
  Oferujemy:
  intensywną naukę ciekawego zawodu,
  inwestowanie podczas kursu w rozwój Twoich predyspozycji oraz umiejętności, a po uzyskaniu licencji Kontrolera Ruchu Lotniczego, dodatkowo, bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
  po ukończonym szkoleniu pracę w organie zarządzania ruchem lotniczym w Warszawie.
   
  Skontaktujemy się (drogą e-mail) jedynie z osobami spełniającymi nasze oczekiwania. Informujemy, że rozpatrzone zostaną zgłoszenia, które wpłyną do dnia 31.10.2016r. dodatkowe informacje  22 / 574 59 43…

 • OPERATOR/OPERATORKA (podlaskie)
 • AC S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Zadania:
  Montaż ręczny wiązek elektrycznych
  Obsługa maszyn (zwijarka, oplatarka)
   
  Oczekiwania:
  Zdolności manualne, dobry wzrok
  Chęci do pracy (2 zmiany)
  Mile widziane będzie doświadczenie w pracy na produkcji
   
  Oferujemy:
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  Dofinansowanie do karty sportowej
  Pracę w przyjaznej atmosferze
   
  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)….

 • BRYGADISTA – USTAWIACZ (podlaskie)
 • AC S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA:
   ustawianie i optymalizacja parametrów procesów produkcyjnych oraz bieżąca korekta procesu wtrysku w celu uzyskania poprawnej  jakości produkowanych wyrobów
   realizacja planów produkcyjnych,
   ocena wizualna jakości produkowanych detali
   montaż i demontaż form na wtryskarce,
   udział w naprawie, konserwacja maszyn i form wtryskowych,
   stała kontrola stanu maszyn i urządzeń oraz dbałość o ciągłość produkcji i minimalizację kosztów
   praca zgodnie z ustalonymi instrukcjami i procedurami
   prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
   
  WYMAGANIA:
   doświadczenie w pracy jako ustawiacz wtryskarek
   wiedza z zakresu ustawiania parametrów pracy wtryskarki
   znajomość procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych – technicznych
   umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu (5 – 8 osób)
   obsługa komputera (pakiet office)
   dokładność, sumienność, odpowiedzialność, uczciwość
   
  OFERUJEMY:
   Możliwość współtworzenia sukcesu spółki notowanej na GPW,
   Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
   Motywującą atmosferę pracy,
   Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
   Dofinansowanie do karty sportowej.
   
  Cenimy ludzi samodzielnych, komunikatywnych, z poczuciem humoru i chcących rozwijać się wraz z nami….

 • Przedstawiciel Handlowy (podlaskie)
 • Telestrada S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Masz doświadczenie w sprzedaży? Może chcesz się nauczyć sprzedawać? Potrafisz komunikować się z ludźmi? Szukasz pracy? Może chcesz zmienić dotychczasową?
  W związku z rozwojem działu handlowego poszukujemy osób na stanowisko:

  Przedstawiciela Handlowego
   
   
  Opis stanowiska
  Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów.
  Prezentowanie oferty handlowej Klientom.
  Przedłużanie umów z obecnymi Klientami.
  Realizacja celów sprzedażowych.
   
  Oferujemy:
  – zatrudnienie bezpośrednio w Firmie notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  – system bezpłatnych, profesjonalnych szkoleń,
  – dostęp do pomocy marketingowych,
  – atrakcyjne wynagrodzenie,
  – elastyczne godziny pracy,
  – pracę w dynamicznym, młodym zespole,
  – możliwość awansu i utworzenie własnej grupy sprzedażowej,
  – samochód służbowy….

 • Przedstawiciel Handlowy – Kierowca (podlaskie)
 • Klient infoPraca.pl – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Opis stanowiska:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podtrzymywanie relacji z obecnymi klientami, pozyskiwanie nowych klientów na terenie całego kraju oraz dostarczanie towaru.
   
  Wymagania:
  znajomość obsługi komputera (MS Office)
  prawo jazdy kat. B, mile widziana kat. C
  umiejętność swobodnego poruszania się samochodem dostawczym
  predyspozycje handlowe
  zdolności negocjacyjne
  wysoka kultura osobista
  motywacja do pracy
  dyspozycyjność
  doświadczenie na podobnym stanowisku
   
  Oferujemy:
  umowę o pracę
  atrakcyjne wynagrodzenie
  samochód służbowy
  nawigację
  telefon komórkowy
  miłą atmosferę w pracy
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania….

 • Manager – Kierownik Zespołu Sprzedażowego (podlaskie)
 • Telestrada S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Aktywne budowanie i zarządzanie podległą grupą sprzedażową.
  Realizacja planów sprzedażowych.
  Rekrutacja i wdrażanie do zespołu nowych pracowników.
  Szkolenie i coaching pracowników.
  Aktywne wspieranie pracowników w osiąganiu celów sprzedażowych.
  Reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
   
   
   …

 • Specjalista ds. Sprzedaży (branża energetyczna) (podlaskie)
 • innogy RP S.A. – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:
  pozyskiwanie nowych klientów biznesowych z sektora MSP i budowanie trwałych relacji,
  analiza potrzeb klienta i przygotowywanie propozycji w oparciu o dokonaną analizę,
  aktywna sprzedaż produktów z branży energetycznej,
  negocjowanie warunków kontraktów.
  OCZEKUJEMY:
  doświadczenia w sprzedaży, najlepiej B2B, co najmniej 1 rok,
  zaangażowania i motywacji do podejmowania wyzwań,
  samodzielności i dobrej organizacji pracy,
  komunikatywności, umiejętności prowadzenia negocjacji i budowania trwałych relacji biznesowych,
  gotowości do pracy w systemie prowizyjnym,
  gotowości do pracy w oparciu o umowę partnerską (działalność gospodarcza bądź umowa o dzieło),
  doświadczenie w branży energetycznej będzie dodatkowym atutem.
  OFERUJEMY:
  konkurencyjne warunki prowizyjne,
  stałą część wynagrodzenia w 3 pierwszych miesiącach współpracy,
  konkurencyjne produkty i usługi w kraju dla małych i średnich firm (między innymi energia elektryczna, paliwo gazowe, oświetlenie LED, instalacje PV),
  swobodę i elastyczność działania,
  wsparcie backoffice – przygotowywanie i skuteczne procesowanie umów, obsługa posprzedażowa klienta,
  dostęp do autorskiego oprogramowania usprawniającego współpracę,
  wsparcie wykwalifikowanego zespołu specjalistów w zakresie produktów okołoenergetycznych,
  profesjonalne szkolenia produktowe i sprzedażowe.

 • Kierownik obiektów (podlaskie)
 • Grupa INWEMER – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko kierownicze do obsługi kontraktów na terenie województwa podlaskiego.
   
  Zakres obowiązków:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji usług, świadczonych w ramach kontraktów
  • nadzór nad podległym personelem
  • kontrola jakości usługi
  • stały kontakt z klientami
  • zatrudnianie podległych pracowników, organizacja zastępstw
   
  Oczekujemy:
  • bardzo dobrej umiejętności organizacji pracy własnej
  • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
  • czynnego prawa jazdy kat. B
  • znajomości podstaw Kodeksu Pracy
  • sumienności, rzetelności, uczciwości
   
  Oferujemy:
  • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • stabilne zatrudnienie
  • perspektywy rozwoju zawodowego
  • przyjazne środowisko pracy
  • jako zakład pracy chronionej organizujemy stanowiska dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
   
  Osoby zainteresowane aplikowaniem na to stanowisko prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikuj.
   
  Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do składania aplikacji.
   …

 • Monter/ka (podlaskie)
 • Staff Partners – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Opis stanowiska pracy

  STAFF PARTNERS Agencja Pracy Tymczasowej Nr licencji 386/3 Oddział w Białymstoku dla swojego Klienta poszukuje kandydatów na stanowisko:

  MONTER/MONTERKA
  – Montowanie detali sprzętu AGD zgodnie z instrukcjami.
  – Wizualna ocena jakości detali.

  Oferujemy:
  – Prywatną opiekę medyczną.
  – Umowę o pracę.
  – Terminowe wypłaty.
  – Wynagrodzenie zasadnicze + premia.
  – Przeszkolenie w miejscu pracy.
  – Odzież roboczą.

 • PRACA NA PRODUKCJI (podlaskie)
 • Staff Partners – Ogłoszenie dodane: 26 wrz 2016
  Opis stanowiska pracy

  Praca od zaraz! Oferta dla kobiet i mężczyzn.

  STAFF PARTNERS Agencja Pracy Tymczasowej Nr licencji 386/3 Oddział w Białymstoku dla swojego Klienta poszukuje kandydatów na stanowisko:

  PRACOWNIK PRODUKCJI
  – odbieranie plastikowych detali z taśmy produkcyjnej i ich segregacja (dobre/złe)

  Oferujemy:
  – Umowę o pracę.
  – Pakiet medyczny.
  – Terminowe wypłaty.
  – Wynagrodzenie zasadnicze + premia.
  – Przeszkolenie w miejscu pracy.
  – Odzież roboczą.


  Kredyt lub pożyczka w kilka minut !
  POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
  • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
  • Błyskawiczna decyzja
  • Pożyczka z opcją bez BIK!
  • WYPEŁNIJ WNIOSEK
  POŻYCZKI ZA KTÓRE NIE ZAPŁACISZ NIC!

  Możesz pożyczyć do 2000 zł, pierwsza pożyczka jest bez kosztów. Pozyczasz 2000 zł oddajesz 2000 zł. Pożyczka na 30 dni.

  Otwórz wniosek

  Możesz pożyczyć do 1500 zł, pierwsza pożyczka jest bez kosztów. Pozyczasz 1500 zł oddajesz 1500 zł. Pożyczka na 30 dni.

  Otwórz wniosek

  Możesz pożyczyć do 1600 zł, pierwsza pożyczka jest bez kosztów. Pozyczasz 1600 zł oddajesz 1600 zł. Pożyczka na 30 dni.

  Otwórz wniosek

  Szybki kredyt z niską ratą!
  Porównanie kredytów

  Tylko dokładne porównanie produktów bankowych pozwoli Ci na wybranie najkorzystniejszej oferty.Nie warto sugerować się wielkimi kampaniami reklamowymi, nie warto wybierać kredytu czy ubezpieczenia na podstawie opinii sąsiada.
  Tylko porównując parametry kilku ofert będziesz w stanie wybrać tę najkorzystniejszą.

  notifications_activeKredyt na dowód

  account_balance_walletKredyt na dowód

  Do 25 000 zł potrzebny jedynie dowód

  • Bez zaświadczeń, potrzebny jedynie dowód
  • Wszystkie formalności przez Internet lub telefon
  • Wypełnij wniosek  Pożyczka czy kredyt? Wypełnij multiwniosek, dostaniesz to co jest dla Ciebie najkorzystniejsze !

  Pożyczka przez internet
  Kredyt w minutę!
  szybki kredyt

  Skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy!

  Dobierzemy kredyt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Sprawdź nas koniecznie!

  Przejdź do wniosku