Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy: Podkarpackie

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy: Podkarpackie

praca podkarpackie

Oferty pracy z województwa podkarpackie. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy: Podkarpackie 

 • starszy specjalista

  Praca: podkarpackie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaPodkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowieul. Grunwaldzka 1535-959 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawdzanie kompletności wniosku i dokumentacji, prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektu decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi krajowej lub wojewódzkiej,sprawdzanie kompletności wniosku i dokumentacji, prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektu decyzji dot. udzielenia pozwolenia na budowę,sprawdzanie dokumentów zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania i prowadzenie postępowania administracyjnego,rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych,prowadzenie postępowań administracyjnych w celu udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Warunki pracy• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska lub geodezjadoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym powyżej 1 roku,znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o drogach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Prawo wodne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o dostępie do informacji publicznej.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2017-04-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Ambasador Marki

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Obecnie dla naszego Klienta światowej klasy firmy poszukujemy osób na stanowisko:                            Promotor/ka MarkiWYSTARCZY, ŻE:
  Masz aktualny status studenta/ucznia i szukasz dodatkowej pracy
  Posiadasz już doświadczenie w obszarze promocji, sprzedaży, handlu lub bezpośredniej obsługi Klienta – firma da Ci kolejne cenne doświadczenie
  Jesteś osobą otwartą i pomocną – umiesz słuchać i doradzić Klientowi w trafnym wyborze
  Angażujesz się w wykonywaną pracę i szybko nabywasz samodzielności w działaniu
  W ZAMIAN OFERUJEMY:
  Możliwość podjęcia pracy dla jednej z najbardziej rozpoznawanych marek na rynku
  Możliwość pogodzenia pracy ze studiami zaocznymi jak i dziennymi lub inną pracą
  Telefon bez limitu rozmów, sms’ów i transmisji danych
  Bezpłatne użytkowanie i testowanie nowości rynkowych klienta (telefony / opaski)
  Uczestnictwo w wewnętrznym konkursie sprzedażowym z nagrodami
  Umowę zlecenie
  Atrakcyjny system wynagradzania: podstawa + premia uznaniowa za sprzedane produkty
                  Oferta dotyczy pracy stałej.Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adecco Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-844) Plac Europejski 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy, ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe, a w przypadku wyrażenia zgody także w celu marketingowym. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz, po wyrażeniu zgody, potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom z Grupy Adecco, do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.Numer referencyjny: AM/04/2017…

  


 • KIEROWNIK PROJEKTU – rozbudowa sieci sprzedaży

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Novum S.A. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  W związku z intensywnym rozwojem poszukujemy kierownika do prowadzenia projektu zajmującego się realizacją umów z Call Center poprzez sieć sprzedaży.
  Zapraszamy do współpracy również kierowników z własnymi zespołami, którym zapewniamy pełen pakiet narzędzi niezbędnych do samodzielnego prowadzenia biura w dowolnie wybranym miejscu na terenie całego kraju.
   
  Oczekujemy:
  efektywnego zarządzania podległym zespołem
  realizacji planów nałożonych przez przełożonych
  motywowania i kontroli podległych pracowników
  dbania o profesjonalną obsługę Klienta, zarządzania jakością obsługi i jej doskonalenia
  dbania o wizerunek firmy
   
  Oferujemy:
  wysokie wynagrodzenie
  stabilne zatrudnienie, umowę o pracę po okresie próbnym
  narzędzie niezbędne do samodzielnego prowadzenia projektu
  pełną wyzwań pracę w młodym zespole
  szkolenia wdrożeniowe
  samodzielne stanowisko i zdobycie cennego doświadczenia
   
  Wymagania
  doświadczenie na stanowisku kierowniczym
  umiejętność zarządzania sprzedażą
  umiejętność zarządzania zespołem pracowników
  dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu
  dyspozycyjność
  samodzielność, kreatywność i dynamika w działaniu
  silna orientacja na wyniki
  dobra znajomość pakietu MS Office
   
  Przedział wynagrodzenia:
  3.000,00 zł – 9.000,00 zł / miesięcznie (Brutto)
  Premie, dodatki:
  Premia uznaniowa + system prowizyjny…

 • KONTROLER JAKOŚCI

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Exact Systems S.A. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Obowiązki:
  Sortowanie części, separacja wadliwych detali
  Praca według instrukcji
  Raportowanie wyników kontroli
  Wymagania:
  Skrupulatność, dokładność, zaangażowanie w powierzone zadania
  Zdolności manualne i dobry wzrok
  Dyspozycyjność, punktualność
   
   …

  


 • Specjalista ds. Sprzedaży Powierzchni Reklamowych

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Geoplan Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Wydawnictwo Kartograficzno-Reklamowe GEOPLAN
  Geoplan działa na rynku polskim od 2000 roku jako filia znanego i cenionego od ponad 60 lat niemieckiego wydawnictwa Staedte-Verlag GMbH. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług wydawniczych, kartograficznych i reklamowych.
  W związku z systematycznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy na terenie Państwa województwa osób do pracy na stanowisku:
  Specjalista ds. Sprzedaży Powierzchni Reklamowych
   
  Jeżeli potrafisz łatwo nawiązywać kontakty i ciężko pracować, jesteś prawdziwym handlowcem, cechuje Cię upór w dążeniu do celu, masz doświadczenie w kontaktach z biznesem i chcesz zarabiać na miarę własnych potrzeb, wyślij do nas swoje CV ze zdjęciem!
   
  Wymagania:
  umiejętność pozyskiwania klientów, prowadzenia rozmów handlowych oraz utrzymywania profesjonalnych kontaktów biznesowych,
  doświadczenie w pracy B2B,
  gotowość do pracy również poza miejscem zamieszkania,
  prowadzenie lub gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  prawo jazdy kat. B,
  własny samochód, telefon i stały dostęp do Internetu,
   
  Obowiązki:
  sprzedaż powierzchni reklamowych na produktach oferowanych przez Geoplan oraz dalsze rozbudowywanie struktury sprzedaży,
  nawiązywanie oraz utrzymywanie profesjonalnych kontaktów handlowych z klientami firmy,
  stała współpraca z działem obsługi klienta,
  raportowanie wyników do kierownictwa Geoplan,
  prowadzenie rozmów handlowych
   
  Oferujemy:
  współpracę z międzynarodową, dynamiczną firmą o ugruntowanej pozycji na rynku,
  samodzielność oraz możliwość wdrażania własnych pomysłów zawodowych,
  profesjonalne szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
  atrakcyjny system wynagrodzeń prowizyjnych,
  sprzedaż produktu znanego w całej Europie,
  pracę w miłej atmosferze,
  samodzielne kształtowanie czasu pracy.

 • Business Travel Consultant, French

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Carlson Wagonlit Ecenter Polska Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Objectives
  In the context of our Multinational Service Center (MSC) growth, we are hiring business travel consultants in Rzeszow! Your mission is to deliver the perfect trip so that CWT can sustain optimum results for clients and shareholders. You are specifically responsible for delighting the traveler/travel arranger, building commercial value, and strengthening the CWT brand in a way that balances the requirements of all stakeholders and positions our workforce as a key differentiator for our business….

  


 • Business Travel Consultant, English

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Carlson Wagonlit Ecenter Polska Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Objectives
  In the context of our Multinational Service Center (MSC) growth, we are hiring business travel consultants in Rzeszow! Your mission is to deliver the perfect trip so that CWT can sustain optimum results for clients and shareholders. You are specifically responsible for delighting the traveler/travel arranger, building commercial value, and strengthening the CWT brand in a way that balances the requirements of all stakeholders and positions our workforce as a key differentiator for our business….

 • Business Travel Consultant, German

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Carlson Wagonlit Ecenter Polska Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Objectives
  In the context of our Multinational Service Center (MSC) growth, we are hiring business travel consultants in Rzeszow! Your mission is to deliver the perfect trip so that CWT can sustain optimum results for clients and shareholders. You are specifically responsible for delighting the traveler/travel arranger, building commercial value, and strengthening the CWT brand in a way that balances the requirements of all stakeholders and positions our workforce as a key differentiator for our business….

 • Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
   
  Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód:
   
  Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, lider w branży odszkodowań powypadkowych w Polsce i Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia)
  Największa kancelaria prawno – odszkodowawcza notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W związku z rozwojem Firmy, która działa już 11 lat na rynku poszukujemy osób zainteresowanych własnym rozwojem i samodzielną pracą.
   
  Zakres działalności
  Przedstawiciel:
  Poszukiwanie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
  Spisanie potrzebnej dokumentacji z klientem
  Pomoc klientowi w skompletowaniu dokumentacji medycznej, dokumentacji z policji i sądów
  Możliwość budowania własnej struktury sprzedaży
  Budowanie dobrych relacji z klientami
  Dbanie o dobry wizerunek Firmy
  pracę mozna traktowac rowniez jako dodatkową 
   
  Wymagania
  Dyspozycyjność
  Wiek 30 do 60 lat (mile widziany)
  wykształcenie minimum średnie
   
  Doświadczenie zawodowe mile widziane.
  Preferowane osoby otwarte, mające dobry kontakt z ludzmi, umiejacy pracowac w grupie jak i samodzielnie, znające branże ubezpieczeniową jak i odszkodowawczą, agenci ubezpieczeniowi, menadżerowie MLM, dobrzy sprzedawcy, przedstawiciele handlowi oraz ambitne i skuteczne osoby zainteresowane zdobyciem nowego intratnego (dobrze płatnego) zawodu.
   
  Oferujemy
  Wysokie wynagrodzenie prowizyjne lub Pensja uzależniona od wyników pracy
  Elastyczne godziny pracy
  Czas pracy dostosowany do możliwości pracownika
  Rozwój kariery w międzynarodowej firmie w Polsce oraz za granicą
  Naukę nowego zawodu -doradcy ds. Odszkodowań
  Rozwój w intratnym w Europie Zachodniej zawodzie
  Szkolenia wspomagające rozwój zawodowy
  Program wsparcia skutecznych przedstawicieli
  Program samochodów służbowych
  System premiowy adekwatny do wyników pracy
  Wsparcie Menadżerów oraz działu szkoleń

 • Przedstawiciel Handlowy ds.Vansellingu

  Praca: podkarpackie i okolice

 • OSHEE Polska Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Do Twoich zadań należeć będzie:
  Budowanie dystrybucji w kanale tradycyjnym
  Dbanie o dotychczasowych klientów
  Dostarczanie towaru do klientów
   
  Jeśli:
  posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie spożywczej (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży napojów)
  Rozumiesz specyfikę rynku FMCG
  Znasz region, na którym będziesz działać (teren, punkty handlowe)
  Charakteryzuje Cię silna motywacja i nastawienie na realizację wyznaczonych celów
  Szukasz nowych możliwości rozwoju
  Lubisz nawiązywać kontakty i potrafisz budować długofalowe relacje z klientami
  Charakteryzujesz się samodzielnością i umiejętnością organizacji własnej pracy
  Jesteś dyspozycyjny/a oraz posiadasz prawo jazdy kategorii B
  Posiadasz minimum średnie wykształcenie
  Zapraszamy Cię do współpracy!
   …

 • Java Developer short-term project

  Praca: podkarpackie i okolice

 • NATEK Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  We are seeking experienced Java Developer, who will become a member of our senior developers team.
  Our solutions support various industries in costs estimation, travel planning, managing personal data and preferences, reporting.
  We are creating multithreaded web applications providing thousands of transactions per second, mostly in Java 8, using TeamCity continuous integration server and Git repository.
  Choose what you would like to work on and for how long, we are flexible with employment form, no matter if you are on employment contract or B2B contract, you are covered with paid sick leave and vacation, private medical healthcare and sport facilities discount.
  Salary:
  10 – 14k PLN gross in case of employment contract
  700 – 850 net per day in case of B2B contract
  You will be responsible for:
  Designing and creating web services in Java based application,
  Developing optimization programs to resolve problems, running performance tests,
  Cooperating with testers, front-end developers, business analyst in cross- functional teams,
  Maintaining existing products as well as creating new functionalities,
  Supporting less experienced specialists.
  Crucial technical skills:
  Minimum 4+ years of experience in developing Java applications /Spring and Hibernate frameworks/
  Web services /SOAP and REST/
  OOD and OOP principles,
  Agile methodology,
  Ability to communicate in English on daily basis.
  Nice to have:
  HTML5, CSS, JS (Angular, React frameworks preferred),
  Experience in XML, XSD forms.
  What we guarantee:
  Transparent recruitment process (coaching, consulting, clear feedback),
  An opportunity to broaden your area of expertise by taking part in international conferences, trainings, knowledge transfer process,
  Elastic working hour,
  Home office 2/week,
  Private health care,
  Referral bonus, Early on-boarding bonus, Personal events bonus,
  Relocation package and assistance with full support for candidates relocating within Poland as well as from abroad (financial cover, Work permit, Visa type D, Residence Card, accommodation, Polish lessons free of charge),
  Multisport Plus,
  Regular integration meetings.

 • Lektor Języka Obcego – praca w domu (e-learning)

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Lingo Novo Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Szkoła Językowa LINGO NOVO poszukuje lektorów:
  języka angielskiego
  języka niemieckiego
  języka francuskiego
  języka hiszpańskiego
  języka włoskiego
  do prowadzenia kursów online. Pomóż doskonalić język naszym uczniom i stań się częścią zgranego, wzajemnie się wspierającego teamu.
  Jeżeli poszukujesz stabilnej pracy, chcesz rozwijać się i zapoznać z systemem e-learningu, a ponadto pracować w domowym zaciszu, to jest to oferta DLA CIEBIE!
   
  WYMAGANIA:
  Dostępność minimum 4 dni w tygodniu w godzinach 18-22 (dodatkowa dostępność będzie atutem)
  Wykształcenie pedagogiczne wraz z udokumentowanym doświadczeniem w nauczaniu języków
  Znajomość komunikatora Skype i obsługi komputera
  Umiejętność przekazywania wiedzy i samoorganizacja
   
  INFORMACJE DODATKOWE
  Forma współpracy: umowa cywilnoprawna lub własna działalność
  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 • Magazynier

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Opoltrans Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Opis stanowiska:
  Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu
  Utrzymywanie porządku na magazynie
  Dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji magazynowej
  Współpraca z działami handlowymi
  Wymagania:
   Wykształcenie min. zawodowe związane z branżą motoryzacyjną
   Podstawowa znajomość części motoryzacyjnych
   Umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, odpowiedzialność
   Zaangażowanie i inicjatywa 
  Oferujemy:
  Stabilne warunki zatrudnienia
  Możliwość rozwoju zawodowego

 • Inżynier Rozwoju Produktu Elektryk w Dziale Badawczo- Rozwojowym

  Praca: podkarpackie i okolice

 • NEWINDENERGY Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Jesteśmy firmą która z sukcesem wprowadza na rynek nowatorski produkt jakim jest Hoverbike. Nasz Dział Rozwoju dynamicznie się rozwija, i w związku z tym poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
   
  Inżynier Produktu w obszarze elektryki/elektrotechniki
   
  Do zadań Kandydata zatrudnionego na tym stanowisku będzie należało:
  koordynowanie działań w zakresie rozwoju tego nowego produktu i udoskonalenia obecnego modelu,
  wprowadzanie modyfikacji , walidacja produktów i komponentów oraz nadzorowanie testów,
  przygotowanie oraz aktualizację niezbędnych danych technicznych oraz komunikację z innymi działami w obszarze zmian w produkcie od strony elektrycznej i elektrotechnicznej.
   
  Wymagania:
  kilkuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku – z dużą wiedzą z obszaru elektrotechniki(doświadczenie w rozwoju produktu),
  wyższe wykształcenie kierunkowe,
  bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  umiejętność pracy w grupie,
  nastawienie na realizację celów oraz kreatywność .
   
  Zapewniamy twórczą pracę w pełnym wyzwań, międzynarodowym środowisku, możliwość rozwoju zawodowego….

 • Inżynier ds. silników spalinowych

  Praca: podkarpackie i okolice

 • NEWINDENERGY Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Przygotowanie koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych przy modernizacji silników spalinowych,
  Tworzenie remontowej i modernizacyjnej dokumentacji technicznej silników spalinowych . Prace związane z projektowaniem elementów silników i przygotowaniem dokumentacji technicznej,
  Odpowiedzialność za planowanie wykonanie i nadzór przy pracach modernizacyjnych,
  Koordynowanie wszystkich działań z innymi grupami (konstrukcja, zakupy, logistyka, produkcja, montaż),
  Szacowanie wpływu zmian konstrukcyjnych na osiągi silnika,
  Udział w próbach hamownianych oraz analiza danych z hamowni,
  Praca w środowisku inżynierów konstruktorów, produkcji, montażu,
  Przygotowywaniu raportów i prezentacji z postępu prac.
   
  Wymagania:
  Ukończone studia wyższe techniczne kierunek mechanika i budowa maszyn, lotnictwo (mile widziana specjalność silniki spalinowe),
  Znajomość budowy i zasad działania silników spalinowych,
  Doświadczenie w pracy z silnikami spalinowymi min. 2 lata,
  Podstawowa wiedza z termodynamiki silników spalinowych,
  Znajomość programu CAD, preferowany Inventor,
  Dobre umiejętności organizacyjne,
  Mile widziana wiedza praktyczna z zakresu silników spalinowych.

 • Młodszy specjalista ds. zaopatrzenia

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Assunto Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 23 kwi 2017
  Agencja Pracy Rzeszów Assunto Sp. z o.o. (KRAZ 13438) dla swojego Klienta, firmy produkcyjnej z Rogoźnicy szuka pracownika na stanowisko:
   
  Młodszy specjalista ds. zaopatrzenia
   
  Opis stanowiska:
  Bieżące monitorowanie i analiza potrzeb materiałowych
  Identyfikowanie i sygnalizowanie niedoborów komponentów do produkcji w określonym horyzoncie czasowym
  Utrzymywanie zapasu materiałów kupowanych na żądanym poziomie
  Analiza materiałów nierotujących oraz sygnalizacja zagrożeń nimi związanych
  Weryfikacja i rozliczanie FV za zakupione materiały
  Ewidencjonowanie i kontrola nad prawidłowy obiegiem dokumentacji
  Wykonywanie zestawień i raportów w programie MS Excel…

Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
9
Ratka.pl
Ocena
8.6
pożyczkaOK
Ocena
8.3
SuperCredit
Ocena
8.1
HapiPożyczki
Ocena
7.4
Wonga
Ocena
6.2
SMS Kredyt
Ocena
6
Provident
Ocena
5.7
Ferratum Bank
Ocena
5.5
PożyczkaPLUS
Ocena
5.3
Credy
Ocena
4.9
InCredit
Ocena
4.9
Pożyczkomat
Ocena
4.6
Ekspres kasa
Ocena
3.8
Aasa
Szybka pożyczka bankowa
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Alfa Kredyt, pożyczka do 3000 zł

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Alfa Kredyt ...Więcej

Ranking najtańszych kredytów gotówkowych

Ranking najtańszych kredytów gotówkowych Pochopna decyzja przy wyborze kredytu gotówkowego może słono kosztować. Nie warto opierać się ...Więcej

Pożyczki długoterminowe, kto udziela pożyczek na długi okres spłaty?

Pożyczki długoterminowe, kto udziela pożyczek na długi okres spłaty? Pożyczki pozabankowe to nie tylko chwilówki z krótkim terminem spłaty oraz niewielką kwotą ...Więcej

Porównanie konto osobistych - 2017

Porównanie konto osobistych - 2017 Który bank ma w swojej ofercie konto osobiste bez opłat z darmową kartą, ...Więcej

SzybkaGotówka, pożyczka na dowód bez zaśwaidczeń na 30 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela ...Więcej

Korzystny kredyt 8000 zł.Ranking z dnia piątek, 07 kwietnia 2017r.

Korzystny kredyt 8000 zł.Ranking z dnia piątek, 07 kwietnia 2017r. Najlepsze kredyty gotówkowe. Porównanie z dnia piątek, 07 kwietnia 2017r.. Zestawienie ...Więcej

Gdzie założyć dobrą lokatę?

Gdzie założyć dobrą lokatę? Oszczędzanie i pomnażanie oszczędności od zawsze jest trudnym zadaniem. Niestety niskie stopy procentowe ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wanda - Nie wiele opini na temat tej pożyczki. Brał ktoś u nich? Jak wygląda weryfikacja, peł ...
Zobacz »


Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.5 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.5 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »ING Bank Śląski - Bank oceniony na 2.8 pkt.
Panio - Z mojej strony wielki plus dla ING szybka decyzja, podejście konsultantów bardzo grzeczn ...
Zobacz »


T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING KWIECIEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING KWIECIEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
PKO Bank Polski
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
PKO Bank Polski
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

25 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Vivus


Informacja zniknie za sekund