Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy: Podkarpackie

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy: Podkarpackie

praca podkarpackie

Oferty pracy z województwa podkarpackie. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy: Podkarpackie 

 • główny specjalista

  Praca: podkarpackie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 26 mar 2017
  Komenda Wojewódzka Policji w RzeszowieKomendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Wojewódzka Policji w Rzeszowieul. Dąbrowskiego 3035-036 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie robót sanitarnych oraz weryfikowanie rozliczeń za wykonane roboty celem uzyskania efektu końcowego spełniającego założenia projektowe i oczekiwania inwestora i użytkownika;Opracowywanie założeń i współpraca z osobami sporządzającymi programy inwestycyjne dla nowych inwestycji oraz programy funkcjonalno – użytkowe dla dużych zadań remontowych w zakresie instalacji sanitarnych celem uzyskania opracowania uwzględniającego wszelkie uwarunkowania formalne i użytkowe;Samodzielne przygotowywanie dokumentów, w tym i kosztorysów inwestorskich i współpraca z osobami przygotowującymi dokumentację przetargową dla zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie instalacji sanitarnych w celu prawidłowego przeprowadzenia przepisy przetargowej;Współpraca z projektantami w branży sanitarnej podczas opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poszczególne zadania inwestycyjno-remontowe w celu jej prawidłowego sporządzenia z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;Udział w komisjach przetargowych rozstrzygających postępowania o zamówienia publiczne dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych w celu dokonania oceny złożonych propozycji pod względem zawartości merytorycznej w zakresie robót sanitarnych;Udział w komisjach dokonujących przeglądów technicznych obiektów i pomieszczeń, pięcioletnich i rocznych w celu oceny aktualnego stanu technicznego elementów budynków i całej nieruchomości w zakresie instalacji sanitarnych;Przygotowywanie wniosków do organów zewnętrznych o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, gazowej, sanitarnej oraz deszczowej (wód opadowych) i jeżeli jest to wymagane wniosków o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie wykonania robót sanitarnych w celu złożenia ich w odpowiednim organie;Bieżąca współpraca z odpowiednimi służbami wewnętrznymi KWP bądź z jednostek terenowych w celu usuwania ewentualnych awarii w zakresie robót sanitarnych.Warunki pracyOśmiogodzinny system pracy. Prace remontowo-budowlane wykonywane są w bardzo trudnych warunkach środowiskowych i terenowych, niektóre muszą być prowadzone na wysokości z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia awarii prace przy ich usunięciu muszą być niejednokrotnie prowadzone w nietypowych godzinach. Stałe miejsce pracy znajduje się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim np.: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd jest tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca na ww. stanowisku wiąże się z wyjazdami w teren, także częstymi kontaktami z wykonawcami, z którymi KWP w Rzeszowie ma zawarte umowy o roboty budowlane i prace projektowe oraz z organami administracji rządowej i samorządowej w celu uzyskania pozwoleń na budowę bądź zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Techniki i metody selekcji: – weryfikacja propozycji pod kątem spełniania wymagań formalnych, – rozmowa kwalifikacyjna. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń bądź złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe techniczne w branży sanitarnejdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku stażu bezpośrednio w wykonawstwie i nadzorze inwestorskim nad robotami sanitarnymiUprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do wykonawstwa w branży sanitarnej oraz przynależność do Izby Inżynierów BudownictwaZnajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieKomunikatywnośćZnajomość oprogramowania do kosztorysowaniaZnajomość obsługi OfficePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweKursy BHP dla nadzoruUprawnienia do projektowaniaDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy np.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, referencje, kopie dokumentów o wykonaniu zlecenia/dzieła, potwierdzające długość i rodzaj doświadczeniaKopie dokumentów potwierdzające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do wykonawstwa w branży sanitarnej oraz potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów BudownictwaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy i uprawnienia – w przypadku ich posiadania.Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

  Praca: podkarpackie i okolice

 • HR sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Nowa rekrutacja do nowych oddziałów w Polsce, do obsadzenia jest parę wakatów.
   
  Firma z ugruntowaną pozycją na rynku ogólnopolskim, rozpoczyna rekrutację na stanowisko:
  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta- praca z klientem oraz z podstawową dokumentacją firmową.
   
  Kim jesteśmy?
  Firma działająca w ramach wspólnoty organizacji w całej Polsce, zajmująca się stałą i profesjonalną obsługą klientów zewnętrznych.
  Nastawieni na rozwój, efektywne szkolenia i pogłębianie wiedzy z zakresu coachingu, rozwoju personalnego/PR, kreujemy drogę Partnera Biznesowego tak, aby końcowy stopień=SUKCES.
  Szukamy osoby, która wprowadzi świeże spojrzenie na wizerunek kontrahenta oraz poprowadzi Jego projekt tak, abyśmy pod koniec dnia mogli powiedzieć MY=SUKCES.
   
  Wymagania:
  dyspozycyjność na pełny etat
  chęć nauki i rozwoju osobistego
  świeże spojrzeniu
  ukierunkowanie na rozwój firmy
  otwartość i chęć podejmowania wyzwań
  znajomość Pakietu Office
  mile widziana znajomość języka obcego
   
  Oferujemy:
  współpracę w młodym, zgranym zespole
  udział w szkoleniach ogólnopolskich
  wsparcie kadry zarządzającej na każdym z etapów
  rozwój personalny
  codzienne poszerzanie swoich umiejętności
  benefity: pakiet Multisport, LuxMed
  wysokie wynagrodzenie (2tys-4tys)
  po okresie próbnym umowa o pracę
   
  Przyszłe obowiązki:
  kreowanie ścieżki marketingowej kontrahentów
  prowadzenie PR partnerów biznesowych
  systematyczny nadzór nad dokumentacją firmy
  udział w codziennych szkoleniach
  na późniejszym etapie: przeprowadzanie szkoleń
  stały kontakt z partnerami biznesowymi firmy
  raportowanie działań Projektu
  praca indywidualna, a później zespołowa
  support procesów rekrutacyjnych firmy
   
  Firma zapewnia szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe umożliwiające samorealizację zawodową oraz osiągniecie celów.
  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
   …

  


 • Kasjer/ Kasjerka (Rzeszów)

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Aterima – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  KA/RZ/03Miejsce pracy: Rzeszów

  Zgłoś się do nas, jeśli:
  jesteś skrupulatny, masz podzielność uwagijesteś dyspozycyjny pn.-pt. (czasami weekendy)cechuje Cię rzetelne podejście do pracy 

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:
  obsługa kasy fiskalnejwystawianie faktur VATprofesjonalna i miła obsługa Klienta 

  Wybranym kandydatom zaoferujemy:
  stawkę godzinową 13,70 zł brutto/humowę o pracę tymczasowąpracę w systemie równoważnym, 1/2 etatu, w godz. 7.00-21.00tygodniowe szkolenieprzyjemne środowisko pracy 

 • Kierownik Punktu Protetycznego

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Zadania:
  Prowadzenie punktu protetycznego;
  Nadzór nad procedurami protetycznymi;
  Koordynowanie pracy zespołu protetyków, delegowanie zadań;
  Utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami;
  Monitorowanie lokalnego rynku oraz działań konkurencji;
  Organizacja akcji marketingowych;
  Raportowanie wyników do bezpośredniego przełożonego;
  Wymagania:
  Minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Protetyka bądź Kierownika Punktu Protetycznego;
  Wykształcenie kierunkowe, związane z protetyką słuchu (kurs / szkoła policealna / szkoła wyższa);
  Umiejętność obsługi komputera (MsOutlook, MsWord);
  Znajomość lokalnego rynku;
  Mile widziane doświadczenie w kierowaniu małym zespołem;
  Wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
  Duże zaangażowanie w pracę i nastawienie na sukces;
  Kreatywność, przedsiębiorczość, dynamizm w działaniu.
  Nasz Klient oferuje:
  Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (możliwość podpisania umowy o współpracę – B2B);
  Wynagrodzenie podstawowe + premia;
  Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w renomowanej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
  Dużą samodzielność oraz autonomię w działaniu;
  Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonej pracy ( telefon, laptop, samochód służbowy).
  Numer referencyjny: Numer ref. KPP/03/2017/GDA…

  


 • Software Developers C++, C# for Windows Desktop Applications

  Praca: podkarpackie i okolice

 • SIP – Software for Intellectual Property GmbH – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  SIP GmbH is a leading supplier of patent information software solutions. Our clients include law firms, medium-sized companies and international corporations. To strengthen our software development department at the Holzkirchen location close to Munich, we are looking for
  Software Developers C++, C# for Windows Desktop Applications
   
  Your field of work
  You are enthusiastic about software development and you are looking forward to develop innovative solutions for our products
  You will develop software modules and user interfaces for our new product platform, design customer-specific solutions and maintain our existing software
  You will work in our software development team and design your code along with our software development process, from architecture to module test and acceptance test
   
  Your skills
  University degree in computer science or a comparable successfully completed education
  You are well experienced in computer science and have excellent programming skills in C++ and C # language using Visual Studio environment
  Ideally you have knowledge about Oracle databases and SQL language
  You you should speak English well
  As a career starter, you have the opportunity to grow into the field of software development as a software developer at SIP GmbH
   
  Our offer for you
  A pleasant working environment in a rapid growing company
  Short decision-making processes, great freedom of design and work in a young team
  Flexible working hours

 • IT Architect

  Praca: podkarpackie i okolice

 • DavisNolan Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  An international e-commerce marketplace company is looking for an experienced Software Architect to grow and empower day-to-day activities of development teams located in Rzeszow.
  It is the only one chance to “step out of the box” and become a member of the fastest growing IT community in Subcarpathian Area. Start your journey even today and apply right now!
   
  Responsibilities:
   
  Designing architectures and providing with new improvements;
  Managing micro services and leading integration processes;
  Providing guidance for business and development teams in term of defining requirements;
  Monitoring and helping teams to develop and maintain infrastructure;
  Identifying and mitigating risk factors for applied architecture and technologies;
   
   
  Requirements:
   
  Grounded experience in IT systems architecture design and design patterns;
  Strong experience in PHP / JavaScript / .NET;
  Strong experience in at least one of database engines;
  Experience in administration of Linux and Windows OSs;
  Some experience with Big Data tools would be an asset;
  English – upper-intermediate;
   
   
  What is offered:
   
  Agile, multinational and start-up environment;
  Fast track to internal promotion;
  Extended social package: medical insurance, sports card, insurance;
   
  Do you have what it takes? Wait no longer and apply now….

  


 • IT Solutions Expert

  Praca: podkarpackie i okolice

 • DavisNolan Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  An international e-commerce marketplace company is looking for an experienced Software Architect to grow and empower day-to-day activities of development teams located in Rzeszow.
  It is the only one chance to “step out of the box” and become a member of the fastest growing IT community in Subcarpathian Area. Start your journey even today and apply right now!
   
  Responsibilities
   
  Designing architectures and providing with new improvements;
  Managing micro services and leading integration processes;
  Providing guidance for business and development teams in term of defining requirements;
  Monitoring and helping teams to develop and maintain infrastructure;
  Identifying and mitigating risk factors for applied architecture and technologies;
   
   
  Requirements
   
  Grounded experience in IT systems architecture design and design patterns;
  Strong experience in PHP / JavaScript / .NET;
  Strong experience in at least one of database engines;
  Experience in administration of Linux and Windows OSs;
  Some experience with Big Data tools would be an asset;
  English – upper-intermediate;
   
   
  What is offered:
   
  Agile, multinational and start-up environment;
  Fast track to internal promotion;
  Extended social package: medical insurance, sports card, insurance;
   
  Do you have what it takes? Wait no longer and apply now….

 • Business Travel Consultant, Italian

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Carlson Wagonlit Ecenter RP Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Objectives
  In the context of our Multinational Service Center (MSC) growth, we are hiring business travel consultants in Rzeszow! Your mission is to deliver the perfect trip so that CWT can sustain optimum results for clients and shareholders. You are specifically responsible for delighting the traveler/travel arranger, building commercial value, and strengthening the CWT brand in a way that balances the requirements of all stakeholders and positions our workforce as a key differentiator for our business.
  Missions
  You delight the traveler/travel arranger
  oListen and lead the conversation to solve problems in a timely manner with all types of customers in all circumstances
  Connect with the caller to build trust and credibility even if the person is unknown
  Be a trusted advisor by offering informed and insightful recommendations which provide the very best traveler experience in each situation
  You build CWT’s commercial value
  Sell products that are of commercial value to CWT and contribute to CWT’s profitability
  Remain current on value we provide to each customer
  Adapt and change as requirements of the business change
  You strengthen the CWT brand
  Represent the CWT brand in how you work on a day-to-day basis
  Embrace new technology and ways of working that promote flexibility to adjust quickly to shifting needs of the business
  We offer:
  A stable employment under apermanent contract in a dynamic working environment in a growing and highly qualified team
  An international work environment
  Soft skills and hard skills trainings; career development opportunities
  Employee benefits, e.g. private medical care, private insurance, lunch card, multisport card, IATA card, recognition awards

 • PARTNER DS. FOTOWOLTAIKI

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Zielona Firma Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży do firm bądź klienta indywidualnego, obsługujesz lub
  obsługiwałeś rynek B2B / B2C, masz kontakty w firmach z branż generujących wysokie
  rachunki za prąd, chciałbyś sprzedawać wysokiej jakości produkty w konkurencyjnej cenie…
  i szukasz pracy, w której TY decydujesz ile zarabiasz…
   
  O D P O W I E D Z   N A   T Ą   O F E R T Ę ! ! !
   
  W s p ó ł p r a c u j ą c   z   n a m i :
  – sprzedajesz wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne
  – oferujesz produkt w konkurencyjnej cenie
  – otrzymujesz wysokie i atrakcyjne prowizje
  – Ty decydujesz o cenie sprzedaży danego produktu i tym samym o wysokości prowizji
  – podpisujesz umowę bez zakazu konkurencji
  – dostajesz wsparcie szkoleniowe, techniczne i marketingowe
   
  I n f o r m u j e m y,  ż e:
  – wymagamy samodzielności
  – oferujemy wynagrodzenie stricte prowizyjne
  – ze względu na wysoką prowizję nie oferujemy żadnych narzędzi pracy
  – akceptujemy współpracę na zasadzie pracy dodatkowej
  – prowadzimy sprzedaż do firm, instytucji, gospodarstw rolnych i klientów indywidualnych
  – obsługujemy segment rynku od 2 kWp do 1 MWp…

 • Właściciel Biura Podróży/ Franczyzobiorca

  Praca: podkarpackie i okolice

 • My Travel Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Dlaczego warto nam zaufać
  Mamy doświadczenie, którym się z Toba podzielimy – w kraju funkcjonuje 100 punktów sprzedaży My Travel. Sporo już razem przeszliśmy. Potrafimy radzić sobie w każdej sytuacji.
  Większa rozpoznawalność marki i zaufanie klientów którzy wracają dzięki wspólnej sieci.
  Profesjonalne kampanie reklamowe-sieć wchodzi w skład instytucji Evip Group agencji kreatywnej i marketingowej.
  Wypracowane standardy i procedury.
  Szybszy dostęp do wiadomości branżowych.
  Dlaczego warto być z nami
  Wsparcie centrali w sprawach księgowych.
  Premiujemy franczyzobiorców którzy chcą się rozwijać wewnątrz sieci.
  Dajemy wyłączność terytorialną
  Posiadamy placówki własne – dzięki czemu problemy franczyzobiorców nie są nam obce.
  Bierzemy cały ciężar administracji na siebie (m.in. Faktury do tourperatorów).
  Organizujemy szkolenia dla franczyzobiorców i ich pracowników.
  Systematycznie rozbudowujemy portfel produktów (kredyty, bilety, wycieczki fakultatywne).
  Nieustannie szukamy nowych kanałów sprzedaży.
  Jak pomagamy naszym partnerom
  Pomagamy wyszukać lokalizację.
  Pomagamy negocjować umowę najmu.
  Pomagamy zrekrutować personel.
  Tworzymy wizualizację biura.
  Dostarczamy komplet wyposażenia.
  Zapewniamy stałe wsparcie techniczno – merytoryczne
  Oczekujemy:
  Wkładu finansowego – inwestycja to ok. 30 000 zł
  Pełnego zaangażowania i odpowiedzialności w prowadzenie biura.
  Silnej motywacji.
  Kreatywności.
  Komunikatywności.
  Dynamizmu działania.

 • Kierowca kat. C+E

  Praca: podkarpackie i okolice

 • BERTANI POLAND – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Oferujemy
  atrakcyjne warunki wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę
  wynagrodzenie zasadnicze + nadgodziny+ premie w zależności od osiągnięć od 4.000 do 4.500 zł / netto miesięcznie
  delegacje z ryczałtem 46 € dziennie zagranicą i 80 zł dziennie w Polsce
  profesjonalne 2 tyg. szkolenie w ramach pracy w głównej siedzibie instytucji we Włoszech bądź jazda w podwójnej obsadzie
  pracę w Europie Zachodniej i Środkowej ( Polska, Włochy, Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Szwajcaria, Austria, Czechy)
  stałe trasy oparte na kontraktach
  pracę w profesjonalnym zespole logistycznym
  zjazdy do kraju co 2/3 tygodnie
  pakiet socjalny
  wynagrodzenie wypłacane terminowo
  Wymagania:
  prawo jazdy kategorii C+E
  świadectwo kwalifikacji
  zaświadczenie o niekaralności.
  karta kierowcy
  aktualne orzeczenie lekarskie i psycholgiczne

 • Principal System Architect

  Praca: podkarpackie i okolice

 • DavisNolan Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  An international e-commerce marketplace company is looking for an experienced Software Architect to grow and empower day-to-day activities of development teams located in Rzeszow.
   
  It is the only one chance to “step out of the box” and become a member of the fastest growing IT community in Subcarpathian Area. Start your journey even today and apply right now!
   
   
  Responsibilities:
   
  Designing architectures and providing with new improvements;
  Managing micro services and leading integration processes;
  Providing guidance for business and development teams in term of defining requirements;
  Monitoring and helping teams to develop and maintain infrastructure;
  Identifying and mitigating risk factors for applied architecture and technologies;
   
   
  What is offered:
  Agile, multinational and start-up environment;
  Fast track to internal promotion;
  Extended social package: medical insurance, sports card, insurance;
  Do you have what it takes? Wait no longer and apply now.

 • Operator linii produkcyjnej/ Prowadzący linię produkcyjną

  Praca: podkarpackie i okolice

 • ManpowerGroup Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Pierwsze miesiące w celu zdobycia doświadczenia praca w Łodzi, od lipca/ sierpnia praca w Zawadzie k. Dębicy
  Numer ref.: OLP/061/MMLRodzaj umowy: umowa o pracę tymczasową
  Zadania:
  Podstawowa obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
  Kontrola jakości wyrobu zgodnie ze standardami firmy
  Pakowanie wyrobu gotowego
  Na stanowisko Prowadzącego linię:
  Nadzorowanie pracy całej linii
  Ustawianie wymiarów geometrycznych profili zgodnie z rysunkiem technicznym
  Zarządzanie niewielkim zespołem
  Zapewnienie ciągłości rozruchu linii i raportowanie wyników do kierownika zmiany
  Oferta:
  Bezpłatny transport do Dębicy
  Zapewniamy i pokrywamy koszt zakwaterowania
  Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
  Możliwość stałego zatrudnienia
  Atrakcyjne wynagrodzenie – stawka podstawowa + bogaty system premiowy (Premia za stystem 4-brygadowy 550 zł brutto, premia za polecenie nowego pracownika 500 zł brutto)
  Możliwość korzystania z benefitów w ramach programu Manpower Premium (m.in.: karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie PZU, pakiet medyczny, kupony zniżkowe)

 • Przedstawiciel Handlowy

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Telestrada S.A. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  W związku z dynamicznym rozwojem struktur sprzedażowych poszukujemy osób na stanowisko:
   
  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
   
  Opis stanowiska
  Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
  Prezentowanie oferty handlowej Klientom
  Przedłużanie umów z obecnymi Klientami
  Realizacja celów sprzedażowych
   
  Wymagania
  Konsekwencja i nastawienie na cel
  Umiejętność nawiązywania relacji
  Otwartość, komunikatywność,
  Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  Prawo jazdy kat. B
   
  Oferujemy
  Podstawę + prowizję za pozyskanie umów
  Współpracę z dynamicznie rozwijającą się i stabilną firmą
  Elastyczny czas pracy
  Szkolenia
  Atrakcyjne wynagrodzenie, system motywacyjny
  Wsparcie ze strony Managerów
   
   …

 • Regionalny Przedstawiciel Handlowy w zakresie rozwiązań do druku

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Centrum Druku Sp. j. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Centrum Druku to RP firma istniejąca od 1999 roku, specjalizująca się w sprzedaży urządzeń drukujących dla domu i biura, oferująca pełny asortyment urządzeń drukujących oraz ekspercką wiedzę na ich temat. Od kilku lat intensywnie rozwijająca sieć sprzedaży druku abonamentowego oraz serwis urządzeń drukujących.
   
  Główne zadania
  realizowanie założonych planów sprzedażowych;
  aktywne pozyskiwanie nowych klientów;
  utrzymywanie stałych relacji biznesowych na wyznaczonym obszarze;
  oferowanie rozwiązań związanych z drukiem, w szczególności:
              – urządzeń drukujących i kopiujących,
              – materiałów eksploatacyjnych oryginalnych i kompatybilnych,
              – nośników do druku oraz umów kontraktowych na druk ze wsparciem
                serwisowym.
   
  Oferujemy
  pracę zdalną bądź w siedzibie firmy;
  elastyczne godziny pracy;
  umowę B2B i atrakcyjny system wynagrodzeń;
  narzędzia niezbędne do realizacji zadań
           – samochód firmowy klasy Ford Focus
           – laptop
           – telefon
  samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz realizacji projektów handlowych;szkolenia produktowe i sprzedażowe;
  dostęp do bazy klientów i CRM;
  dostęp do szerokiego portfolio rozwiązań z zakresu przetwarzania obrazu;
  wsparcie techniczne, handlowe i prawne.
   
  Oczekujemy
  doświadczenia w sprzedaży B2B minimum 3 lata (konieczne);
  doświadczenia w sprzedaży rozwiązań do druku (konieczne);
  doświadczenia w prowadzeniu negocjacji handlowych;
  umiejętności przygotowywania i prowadzenia prezentacji;
  znajomości technik sprzedaży oraz aktywnych form pozyskiwania klienta;
  znajomości języka angielskiego pozwalającej na analizę dokumentacji technicznej;
  gotowości do częstych podróży na terenie Polski (na wyznaczonym obszarze);
  prawa jazdy kat B;
  mile widziana znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.
  Jeżeli chcesz podjąć współpracę z renomowaną firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży rozwiązań do druku, zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (CV).
  Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Druku s.j. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
   …

 • Manager – Kierownik Grupy Sprzedażowej

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Telestrada S.A. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Aktywne budowanie i zarządzanie podległą grupą sprzedażową.
  Realizacja planów sprzedażowych.
  Rekrutacja i wdrażanie do zespołu nowych pracowników.
  Szkolenie i coaching pracowników.
  Dbanie o wysoki poziom jakości obsługi Klientów.
  Reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

 • Specjalista ds. rynku przemysłowego

  Praca: podkarpackie i okolice

 • Hochland RP Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 25 mar 2017
  Do zadań zatrudnionej osoby, należeć będzie:
  Realizacja założonych planów sprzedażowych i dystrybuc


Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
8.9
Ratka.pl
Ocena
8.6
pożyczkaOK
Ocena
8.3
SuperCredit
Ocena
8.1
HapiPożyczki
Ocena
7.4
Wonga
Ocena
6.2
SMS Kredyt
Ocena
6
Provident
Ocena
5.7
Ferratum Bank
Ocena
5.5
PożyczkaPLUS
Ocena
5.3
Credy
Ocena
4.9
InCredit
Ocena
4.9
Pożyczkomat
Ocena
4.6
Ekspres kasa
Ocena
3.8
Aasa
Szybka pożyczka bankowa
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Kredyt hipoteczny przez Internet

Kredyt hipoteczny przez Internet Kredyt online, czy to jest możliwe? Jeszcze do niedawna jedynie firmy pożyczkowe ...Więcej

Gdzie założyć konto oszczędnościowe?

Gdzie założyć konto oszczędnościowe? Oprocentowanie lokat ciągle jest na niskim poziomie do tego rosnąca inflacja. Zakładanie ...Więcej

Kredyt na PIT, w jakim banku?

Kredyt na PIT, w jakim banku? Kredyt na pit, jak się do tego zabrać? Każda osoba, która otrzymała od ...Więcej

Kredito24, internetowa pożyczka do 3000 zł

Pożyczkę w Kredito24 można zaciągnąć na okres do 30 dni. Kredito24 udziela pożyczek ...Więcej

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r.

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r. W dzisiejszym rankingu sprawdziliśmy warunki kredytu gotówkowego na kwotę 35000 PLN. Spłata ...Więcej

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie Czy aby otrzymać pożyczkę chwilówkę musimy przedstawić jakieś poręczenie lub zastaw? Takie pytanie ...Więcej

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze?

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze? Czy istnieje specjalny produkt przeznaczony dla osób zadłużonych? Każdy kto ma zaciągnięty kredyt ...Więcej

Oprocentowanie kredytów w 2017 r.

Oprocentowanie kredytów w 2017 r. Czy w tym roku oprocentowanie lokat będzie wyższe niż w latach poprzednich? ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wanda - Nie wiele opini na temat tej pożyczki. Brał ktoś u nich? Jak wygląda weryfikacja, peł ...
Zobacz »


Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

24 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 500 zł
w Profi Credit


Informacja zniknie za sekund