Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

BZ WBK opublikował wyniki finansowe
Szybka Pożyczka
Od 2 do 12 miesięcy do 25000 zł

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźBZ WBK opublikował wyniki finansowe
BZ WBK opublikował wyniki finansoweW ciągu 9 miesięcy 2013 roku Grupa BZ WBK wypracowała 1,682 mld zł zysku brutto, o 27% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto za III kwartał wyniósł 685 mln zł i zwiększył się o prawie 32% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochody ogółem były wyższe o 3,5% k/k, w tym wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8%. Całkowite koszty spadły o 10,3%. Bank Zachodni WBK ujednolicił ofertę dla klientów oraz oznakowanie placówek.

Wzrost zysku Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK odzwierciedla dywersyfikację źródeł dochodów, elastyczne podejście do zmieniających się warunków, skuteczne działania akwizycyjne, efektywne zarządzanie strukturą bilansu i ryzykiem, ścisłą dyscyplinę kosztową oraz zaawansowany proces integracji.

Główne dane finansowe GrupyBanku Zachodniego WBK za III kwartał 2013 r.:

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 684,9 mln zł i zwiększył się o 31,6% k/k.

Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 537,4 mln zł i był wyższy o 28,1% k/k.

Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 1,495 mld zł i zwiększyły się o 3,5% k/k.

Koszty ogółem wyniosły 658,1 mln zł i spadły o 10,3% k/k. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, koszty ogółem zmniejszyły się o 3,8% k/k.

Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,2%

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I na poziomie 44% (50,8% w II kwartale 2013 r., a po wyłączeniu kosztów integracji – 41,5% (44,6% w II kwartale 2013 r..

W III kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 684,9 mln zł, tj. wyższy o 31,6% k/k. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 537,4 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 28,1%.

Dochody ogółem Grupy wyniosły 1,495 mld zł i zwiększyły się o 3,5% k/k. Po wyeliminowaniu przychodów z tytułu dywidend (0,6 mln zł w III kwartale 2013 r. wobec 57,5 mln zł w II kwartale 2013 r. oraz wyniku na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych (-0,3 mln zł w III kwartale 2013 r., powtarzalne dochody ogółem wzrosły o 7,8% k/k.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł w III kwartale 2013 r. o 8% k/k, osiągając wartość 864,3 mln zł.

W III kwartale 2013 r. marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,62% i zwiększyła się o 0,16 p.p. k/k, pomimo dalszej tendencji spadkowej rynkowych stóp procentowych i stabilizacji poziomu stóp procentowych NBP.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął w III kwartale 2013 r. wartość 445,2 mln zł i był wyższy o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowano w linii eBiznes & płatności (+4,5% k/k, co jest konsekwencją rozbudowy bazy kart debetowych Banku Zachodniego WBK.

Całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK osiągnęły poziom 658,1 mln zł i były niższe o 10,3% k/k. Pod wpływem wysokiej dynamiki spadku bazy kosztowej i przy wsparciu systematycznie rosnących dochodów ogółem (+3,5% k/k, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy obniżył się do poziomu 44% z 50,8% w okresie porównywalnym. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, porównywalne koszty ogółem zamknęły się kwotą 620,5 mln zł i spadły o 3,8% k/k, natomiast skorygowany wskaźnik efektywności kosztowej ukształtował się na poziomie 41,5% wobec 44,6% w II kwartale br.

Według stanu na dzień 30 września 2013 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 105,965 mld zł, co oznacza wzrost w skali kwartału o 4,6%.

Projekt integracji

W III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK zakończył drugi etap fuzji, którego celem było ujednolicenie oferty rynkowej i wizerunku Banku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 8 lipca 2013 r. wdrożono większość zmian harmonizacyjnych o charakterze biznesowym i informatycznym, a do 9 września 2013 r. ujednolicono procesy ryzyka i oceny zdolności kredytowej oraz przeprowadzono rebranding oddziałów i kanałów elektronicznych dawnego Kredyt Banku. W efekcie Bank dysponuje jednolitą ofertą produktów i usług, prowadzi spójną pod względem jakości i procedur obsługę klienta, zarządza gromadzonymi w jednym miejscu danymi klientów oraz działa pod wspólną marką Bank Zachodni WBK.

Zwieńczeniem tych działań jest trwająca od końca września kampania reklamowa promująca wybrane produkty oraz wzmacniająca wizerunek marki Banku jako nowoczesnej i efektywnej instytucji bankowej z trzecią pozycją na rynku krajowym. Twarzą nowej kampanii został amerykański aktor, dwukrotny laureat Oskara Kevin Spacey. Kolejnym krokiem w kierunku pełnej integracji będzie migracja dwóch różnych systemów operacyjnych na wspólną platformę.

Bankowość detaliczna

We wrześniu 2013 roku Bank Zachodni WBK, w efekcie zakończenia kolejnego etapu fuzji, ujednolicił ofertę dla wszystkich grup klientów. Przez III kwartały 2013 r. Bank Zachodni WBK otworzył prawie 340 tys. ROR, z czego prawie 250 tys. nowych Kont Godnych Polecenia (od momentu wdrożenia Konta Godnego Polecenia do oferty do tej pory otwarto 280 tys. kont. Na koniec września br. bank prowadził 2,75 mln rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

W III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK przeprowadził 8 subskrypcji 6-miesięcznych lokat strukturyzowanych, oddając do dyspozycji klientów 18 produktów.  

W omawianym okresie dynamicznie wzrastała sprzedaż nowych limitów w koncie, wspierana promocją 0% prowizji za udzielenie limitu. Na koniec września 2013 r. portfel limitów przekroczył 800 mln zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych w III kwartale 2013 r. wzrosła o 17% r/r, przy średniej wartości udzielonego kredytu wynoszącej 12,4 tys. zł (w analogicznym okresie 2012 r.

11,8 tys. zł. Na koniec II kwartału portfel kredytów gotówkowych wyniósł 5,6 mld zł.

Na koniec września 2013 roku klienci indywidualni korzystali z 594 tys. kart przedpłaconych, blisko 650 tys. kart kredytowych oraz 2,89 mln kart debetowych. Obecnie blisko 30% klientów korzysta z dostępnej na kartach opcji płatności zbliżeniowych, liczba transakcji realizowanych w ten sposób we wrześniu 2013 roku wyniosła 2,42 mln szt.

Już ponad 195 tys. aktywnych klientów korzysta co miesiąc z BZWB24 mobile, wykonując 55 tys. transakcji. Dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24 ma już prawie 2,3 miliona klientów, a do KB24 kolejne 570 tys. W kanałach elektronicznych sprzedanych zostało ponad 20 tys. sztuk produktów kredytowych w formule NA KLIK.

Dla małych i średnich firm w III kwartale 2013 roku BZ WBK wprowadził nowe rozwiązanie – automatyczne odnowienie kredytu w rachunku bieżącym.

Od 03.06.2013r. Bank Zachodni WBK bierze udział w programie rządowym gwarancja de minimis – w sierpniu br. Bank uplasował się na drugim miejscu w rankingu sprzedażowym. We wrześniu BZ WBK uzyskał zgodę BGK na podwyższenie limitu na gwarancje de minimis do wysokości 1,2 mld zł.

Ponadto do oferty dla przedsiębiorców bank wdrożył poręczenia w ramach rządowego programu JEREMIE.

Bankowość korporacyjna

Od lipca do września br. w obszarze Bankowości Korporacyjnej wdrożono wiele zmian i działań zmierzających do uspójnienia oferty produktowej. Obecnie dla Klientów Korporacyjnych dostępna jest jednolita oferta kredytowa, finansowania handlu, leasing, faktoring oraz bankowość transakcyjna. Bank Zachodni WBK wprowadził także nowe produkty m.in. cashpooling rzeczywisty, karty korporacyjne, gwarancje de minimis oraz nowe procesy obsługi gotówki. Ponadto w systemie bankowości elektronicznej iBiznes 24, dedykowanym dla klientów z Segmentu Korporacji, we wrześniu br. udostępniony został specjalny moduł obsługi gwarancji, tym samym rozszerzając obsługę elektroniczną transakcji finansowania handlu.

Bank Zachodni WBK uczestniczy w programach wsparcia wymiany handlowej prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Dzięki tej współpracy Bank będzie otrzymywał z obu instytucji gwarancje zabezpieczające transakcje finansowania handlu (dyskonto oraz potwierdzenie akredytywy, wystawianie gwarancji na podstawie regwarancji. Podpisano również umowę ramową z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych dotyczącą wystawiania na rzecz BZ WBK gwarancji zapłaty należności związanych z potwierdzaniem oraz dyskontem akredytywy eksportowych.

Global Banking & Markets

W obszarze Global Banking & Markets w III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK zawarł największe w swojej historii transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o łącznym nominale PLN 1 mld. Zawarcie tych transakcji było efektem konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju współpracy z kluczowym klientem banku oraz z Grupą Kapitałową, do której ten klient należy.

Na koniec września Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 946 oddziałów, w tym 110 placówek partnerskich.

Źródło: BZ WBKWarto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
8.7
pożyczkaOK
Ocena
8.3
MoneyMan
Ocena
8
Ratka.pl
Ocena
7.8
SUPER RATA
Ocena
7.4
HapiPożyczki
Ocena
7.1
SMS Kredyt
Ocena
6.7
Ratkomat.pl
Ocena
6.4
SuperCredit
Ocena
6.3
Wonga
Ocena
6.2
Ferratum Bank
Ocena
6.1
Provident
Ocena
5.6
PożyczkaPLUS
Ocena
5.4
Credy
Ocena
5.2
Euroloan
Weź pożyczkę!
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku?

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku? Każda firma czy to mała czy duża od samego początku musi liczyć ...Więcej

Ekspres kasa, pożyczka na dowód bez zaśwaidczeń na 60 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 60 dni. Firma udziela ...Więcej

DailyCredit, szybka pożyczka na 360 dni

Pożyczkę w DailyCredit można zaciągnąć na okres do 360 dni. DailyCredit udziela pożyczek ...Więcej

Credy, internetowa pożyczka do 1000 zł

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 31 dni. Firma udziela ...Więcej

CreditSTAR, pożyczka na dowód na 30 dni

Pożyczkę w CreditSTAR można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela pożyczek ...Więcej

Credit, internetowa pożyczka do 3000 zł

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Credit udziela ...Więcej

Pożycz nawet 2000 zł na okres do 180 dni w CASHSport.pl

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 180 dni. CASHSport.pl udziela ...Więcej

Korzystny kredyt 80000 zł.Ranking z dnia środa, 07 czerwca 2017r.

Korzystny kredyt 80000 zł.Ranking z dnia środa, 07 czerwca 2017r. W naszym porównaniu sprawdziliśmy warunki pożyczki na kwotę 80000 złotych. Spłata pożyczki ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

Filarum - Firma oceniona na 5.1 pkt.
Speedy - Super chwilówka.Pierwszy raz zawnioskowałem o 500złotych lecz dostałem 300,ale taka kw ...
Zobacz »


Ratkomat.pl - Firma oceniona na 6.7 pkt.
Darek - Uważam że to jedna z lepszych firm pozyczkowych chociaż nie ma darmowej pierwszej poży ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.1 pkt.
Darusiek - Polecam , szybko i sprawnie, pozyczka wpłynęła na konto dosłownie po kilkunastu minuta ...
Zobacz »


Euroloan - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Wanda - Nie wiele opini na temat tej pożyczki. Brał ktoś u nich? Jak wygląda weryfikacja, peł ...
Zobacz »ING Bank Śląski - Bank oceniony na 2.9 pkt.
Panio - Z mojej strony wielki plus dla ING szybka decyzja, podejście konsultantów bardzo grzeczn ...
Zobacz »


T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.2 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING LIPIEC 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
  • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
  • Błyskawiczna decyzja
  • Pożyczka z opcją bez BIK!
  • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.4

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.7

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.5

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING LIPIEC 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
PKO Bank Polski
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
PKO Bank Polski
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

35 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 200 zł
w Euroloan


Informacja zniknie za sekund

Na raty!

Pierwsza 0 zł!
» Złóż wniosek
Zgarnij 300 zł