Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Budowa domu krok po kroku. Ma być szybko i poprawnie
Szybka Pożyczka
Od 2 do 12 miesięcy do 25000 zł

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźBudowa domu krok po kroku. Ma być szybko i poprawnie
Budowa domu krok po kroku. Ma być szybko i poprawnie

Na budowę domu złoży się wiele pomniejszych etapów. Jak ustawić prace, żeby ekipy nie wchodziły sobie w drogę, a całość została wykonana zgodnie ze sztuką? W pierwszym odcinku nowej serii w Bankier.pl Na budowie rozmawiamy ze specjalistką ds. inwestycji projektowych jednego z biur projektowych*.

Fot. KWS/Bankier.pl

Malwina Wrotniak: Mówisię, że nad gruntownymi przygotowaniami do budowy domu możemy spędzić nawet półroku. Dopiero wtedy czas na przysłowiowe wbicie pierwszej łopaty. Tyle żewbicie łopaty raczej nie będzie pierwszą operacją na placu budowy€¦

EwaKędziora: Wbrew pozorom, wbicie łopaty wcale nie jest pierwszą czynnością naplacu budowy. Na wstępie trzeba ustalić w którym miejscu na działce będzie stałbudynek. Następnie ściąga się humus, czyli wierzchnią warstwę podłoża, a potemgeodeta powinien wytyczyć obrys domu, po to, żeby wiedzieć, gdzie kopać podfundamenty. Moim zdaniem dobrze jest również zamówić badanie geologiczne gruntu.Takie badanie kosztuje kilkaset złotych, co w skali budowy nie jest dużą kwotą,a dzięki temu dowiemy się, jakie są warunki gruntowe na działce. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek,jak choćby wysoki stan wód gruntowych. Jeśli dookoła są już wybudowane domy,można po prostu o specyfikę gruntu podpytać sąsiadów.

Ważnejest również, że do obowiązków inwestora należy stworzenie zaplecza socjalnegodla pracowników. Trzebawięc pomyśleć o zapewnieniu latryny, jakiegoś pomieszczenia (kontenera do przebraniasię lub składowania narzędzi. Jeśli na działce będą robione głębokie wykopy,trzeba je też oznaczyć.

Niektórzy rozpoczynają od ogrodzeniai zabezpieczenia działki, na której właśnie startuje budowa. To zawsze jedyne słusznepodejście?

Jeślidojazd do działki jest utrudniony, nie warto robić stałego ogrodzenia, bo możeono utrudnić dostawy materiałów czy wjazd ciężkiego sprzętu. Lepiej pomyśleć oogrodzeniu tymczasowym, które można łatwo zdemontować, a w przypadku jegouszkodzenia straty nie będą wielkie.

Czy przed startem budowy wartoubezpieczyć dom w budowie?

Na topytanie każdy inwestor musi sobie odpowiedzieć sam. Czasem to, czy ubezpieczyćbudowę, zależy od umowy kredytowej zawartej z bankiem, bo zdarza się, że jest to jeden z warunków otrzymaniakredytu. Niektórzy zamiast ubezpieczenia wynajmują osobę do stróżowania,jeszcze inni ogradzają teren i placu budowy pilnuje pies.

Czy warto ubezpieczyć wykorzystywanytam sprzęt i pracujących na budowie ludzi?

Ekipybudowlane powinny posiadać takie ubezpieczenia, ale w praktyce jest z tymróżnie. A ponieważ to właściciel działki odpowiada za to, co się na niej dzieje warto zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami i odpowiednieustalenia zawrzeć w umowie.

Wedługmnie sporządzenie umowy jest sprawą absolutnie konieczną. Taki dokument najlepiej podpisywać z każdą ekipą, na każdy etap prac. Wumowie warto określić nie tylko zakres, termin i cenę prac, ale też sposóbodbioru przez inwestora poszczególnych prac, czas na ewentualne reklamacje,termin na naprawienie usterek itp. Mając w ręku dobrze sporządzoną umowę,inwestor czuje się bezpieczniej, a w przypadku ewentualnych sporów, łatwiejjest je rozwiązać, choćby na drodze sądowej.

Jaka będzie kolejność wykonywaniaprac budowlanych, zakładając, że dom jest murowany i chcemy doprowadzić go dostanu surowego zamkniętego?

Do stanusurowego zamkniętego większość prac powinna być wykonywana jedna po drugiej, bona tym etapie często są one od siebie zależne. Złóżmy, że budujemy dom zużytkowym poddaszem. W tej sytuacji kolejność prac jest następująca: wykonaniepłyty fundamentowej lub fundamentów z podłogą, wymurowanie ścian nośnych,wykonanie stropu, wykonanie więźby ipokrycia dachowego. Ściany szczytowe domurowuje się, kiedy zostanie skończonawięźba dachowa.

Jednocześniez zakładaniem dachówek można murować ścianki działowe na poddaszu. Jeślibędziemy chcieli stawiać działówki na etapie wykonywania więźby ekipy mogąsobie wzajemnie przeszkadzać.

Potemprzychodzi czas na podjęcie decyzji, czy ocieplenie budynku zrobić kiedy jużbędzie prawie gotowy, czy wykonać je jeszcze na etapie stanu surowegozamkniętego. Uważam, że drugie rozwiązanie jest lepsze. W budynku ocieplonym naetapie stanu surowego zamkniętego można spokojnie robić prace wykończeniowenawet zimą. Warto dodać, że niewskazane jest ocieplanie domu przy bardzowysokich czy ujemnych temperaturach. Najlepszy czas to wiosna lub jesień. Wprzypadku domów energooszczędnych także zdecydowanie lepiej jest zrobićizolację na etapie stanu surowego zamkniętego. Wstawienie okien i drzwi zamyka ten etap budowy.

Zadań nie brakuje. Czy warto ufaćekipom, które twierdzą, że są specjalistami od wszystkich etapów?

I w tymwypadku warto zastosować zasadęograniczonego zaufania. Z pewnością są firmy, które działają bardziejkompleksowo, ale lepiej to sprawdzić.Oczywiście można kierować się opiniami innych budujących na temat danegowykonawcy, poszukać opinii na różnych forach budowlanych, podpytać znajomych, alenajprostszy sposób to o ile jest takamożliwość – przyjrzeniesię już wybudowanym przez niego domom. Fachowa firma, która wykonaładobrze zlecenie, na pewno bez problemu wskaże wcześniejsze realizacje, które sąprzecież swoistą wizytówką.

Które z pracujących na budowiepodmiotów powinny mieć państwowe albo branżowe uprawnienia?

Na pewnoinspektor nadzoru i kierownik budowy.

W jaki sposób inwestor może takieuprawnienia odpowiednio posprawdzać?

IstniejąIzby przynależności zawodowej, jak choćby Izba Inżynierów Budownictwa czy IzbaArchitektów. Każdy członek takiej izby ma przydzielony numer uprawnień.Dodatkowo osoby uprawnione np. do projektowania posiadają dokumentypotwierdzające swoje kompetencje (decyzja o stwierdzeniu przygotowaniazawodowego.

Uznajmy, że wchodzimy w etapwykończenia domu doprowadzonego na razie do stanu surowego. Wydaje się, że tuobowiązuje już pełna dowolność w kwestii doboru kolejności ekip i prac. Jakąkolejność jednak warto zachować?

Na tymetapie zupełnej dowolności jeszcze nie ma. Są prace, które najlepiej wykonać wpewnej ustalonej kolejności warto takje tak zaplanować, żeby następny krok nie zniszczył wcześniejszego. Jak choćbypołożenie instalacji. Najpierw się je rozprowadza, a dopiero potem tynkujeściany. Rozsądne jest zrobienie w pierwszej kolejności instalacji sanitarnych,a potem elektrycznych, bo kablem łatwiej ominąć rury, niż odwrotnie. Co jeszcze? Dobrze jest wykonać najpierw tynki,a potem wylewki, co pozwoli nam uniknąć żmudnego zdrapywania tynku z podłóg. Grzejnikizawieszamy już po pomalowaniu ścian, schody drewniane montujemy także już pomalowaniu.

Budowę domu rozpoczyna się odkwestii formalnych. Oficjalne zamknięcie budowy również wiąże się z jakimiśformalnościami?

Niestetytak. Trzeba zgłosić zakończenie budowy. Użytkowanie nowego budynku możnazacząć, jeśli w okresie 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy urząd nieprzedstawi zastrzeżeń lub uwag. Taka procedura dotyczy obiektów, wobec którychnie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, a jedynie zgłoszenie zakończeniarobót budowlanych. Informacja taka zawarta jest w decyzji pozwolenia na budowę.

Pozwoleniena użytkowanie budynku jest bardziej sformalizowanym trybem, w związku z czymobowiązkowe są odbiór i wizyta na budowie urzędnika z nadzoru budowlanego orazwydanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Trzebapamiętać, że potwierdzenie z urzędu o możliwości użytkowania domu niezbędne jestprzy zameldowaniu, nadaniu numeru budynku, wpisaniu nieruchomości do ksiągwieczystych i obniżeniu opłat za energię elektryczną z taryfy budowlanej namieszkaniową. Ponadto w przypadku niektórych kredytów bankowych, takie urzędowepotwierdzenie może przyczynić się do obniżenia stopy procentowej od momentuwpisu w księdze wieczystej.

Rozmawiała Malwina Wrotniak, Bankier.pl 

* Ewa Kędziora – specjalista d/s inwestycji projektowych w firmie Lipińscy Domy

 Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
9.4
MoneyMan
Ocena
9.3
Extra portfel
Ocena
9.1
eKassa
Ocena
8.8
pożyczkaOK
Ocena
8.1
Ratka.pl
Ocena
7.9
SUPER RATA
Ocena
7.5
HapiPożyczki
Ocena
7.2
SMS Kredyt
Ocena
6.8
Ratkomat.pl
Ocena
6.5
SuperCredit
Ocena
6.4
Wonga
Ocena
6.3
Ferratum Bank
Ocena
6.2
Provident
Ocena
5.7
PożyczkaPLUS
Weź pożyczkę!
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Chwilówkomat, pożyczki na 30 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Chwilówkomat udziela ...Więcej

Pożycz nawet 5000 zł na okres do 720 dni w Ratka.pl

Pożyczkę w Ratka.pl można zaciągnąć na okres do 720 dni. Ratka.pl udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczki pozabankowe przez Internet

Dawniej pożyczka w firmie pozabankowej kojarzyła się tylko z chwilówka na niskie kwoty, ...Więcej

Pożycz nawet 1500 zł na okres do 30 dni w Ekspres pożyczka

Pożyczkę w Ekspres pożyczka można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela ...Więcej

Vivus, pożyczki do 4000 zł

Pożyczkę w Vivus można zaciągnąć na okres do 30 dni. Vivus udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku?

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku? Każda firma czy to mała czy duża od samego początku musi liczyć ...Więcej

Ekspres kasa, pożyczka na dowód bez zaśwaidczeń na 60 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 60 dni. Firma udziela ...Więcej

DailyCredit, szybka pożyczka na 360 dni

Pożyczkę w DailyCredit można zaciągnąć na okres do 360 dni. DailyCredit udziela pożyczek ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

eKassa - Firma oceniona na 9.1 pkt.
Pawel - Powiedziano mi na co miałbym zwrócić uwagę przy wybieraniu pożyczki - porównać kosz ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Speedy - Super chwilówka.Pierwszy raz zawnioskowałem o 500złotych lecz dostałem 300,ale taka kw ...
Zobacz »


Ratkomat.pl - Firma oceniona na 6.8 pkt.
Darek - Uważam że to jedna z lepszych firm pozyczkowych chociaż nie ma darmowej pierwszej poży ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Darusiek - Polecam , szybko i sprawnie, pozyczka wpłynęła na konto dosłownie po kilkunastu minuta ...
Zobacz »ING Bank Śląski - Bank oceniony na 3 pkt.
Panio - Z mojej strony wielki plus dla ING szybka decyzja, podejście konsultantów bardzo grzeczn ...
Zobacz »


T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.3 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
  • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
  • Błyskawiczna decyzja
  • Pożyczka z opcją bez BIK!
  • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.5

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.6

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

52 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 50 zł
w Pożyczkomat


Informacja zniknie za sekund